Lekkanaal

Het Lekkanaal loopt ter hoogte van Nieuwegein van de Lek naar het Amsterdam-Rijnkanaal.

Kenmerken Lekkanaal

  • Lengte: 4 km
  • Breedte: 100 m
  • Diepte: -4,50 KP

Projecten op het Lekkanaal

Lekkanaal: bescherming waterwinning Nieuwegein

Water uit het Lekkanaal wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. Rijkswaterstaat brengt bedreigingen voor de waterkwaliteit daarvan in kaart.

Feiten over het Lekkanaal

  • Het kanaal is nog geen 4 km lang, maar vormt een belangrijke schakel in de scheepvaartroute Antwerpen–Rotterdam–Amsterdam.
  • Het Lekkanaal is in 1938 geopend. Samen met het Amsterdam-Rijnkanaal was het een alternatief voor het verouderde Merwedekanaal.

Prinses Beatrixsluis

De Prinses Beatrixsluis is de grootste, monumentale binnenvaartsluis van Nederland en ligt in het Lekkanaal.

Renovatie van de kolken

Het Lekkanaal is de belangrijkste verbinding tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. Omdat steeds meer en steeds grotere schepen het Lekkanaal gebruiken, dreigde de Prinses Beatrixsluis een knelpunt te worden. Daarom is het sluiscomplex tussen 2016 en 2019 uitgebreid met een 3e sluiskolk die langer, breder en dieper is dan de 2 kolken uit 1938. Ook is het Lekkanaal verbreed. Voor die verbreding zijn een aantal objecten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie verplaatst, waaronder 3 complete kazematten.

Voor de verbreding van het Lekkanaal zijn 3 complete kazematten verplaatst

De 3e kolk is bewust aangelegd als ‘snede’ in het landschap waardoor hij niet opvalt. Het oorspronkelijke sluiscomplex is namelijk een Rijksmonument en dat blijft op deze manier goed zichtbaar. De beide oude kolken hebben hefdeuren die in karakteristieke heftorens op en neer bewegen. De 3e kolk heeft roldeuren die vanuit deurkassen naast de 3e kolk heen en weer bewegen over rails in de bodem van de kolk. Prinses Beatrix heeft op 6 februari 2019 de 3e kolk geopend.

Aansluitend aan de ingebruikname van de 3e kolk zijn de 2 bestaande kolken in 2019 gerenoveerd. Naast vernieuwing van veel oude onderdelen is het oorspronkelijke sluizencomplex zo veel als mogelijk was, in oude luister hersteld. Gebouwtjes en een loopbrug die in de loop der jaren waren bijgebouwd, zijn weer verwijderd. Het resultaat is dat nu, net als in 1938, de voormalige dienstwoningen en de heftorens weer de blikvangers zijn. De renovatie werd eind 2019 afgerond. De wachttijden voor schippers zijn sindsdien tot nagenoeg 0 teruggebracht.

Meer informatie voltooide aanleg van de 3e kolk

Over de Prinses Beatrixsluis en de aanleg van de 3e kolk is een film gemaakt. Deze is via YouTube te bekijken. Ook is er bij de officiële opening van de 3e kolk een magazine verschenen.

Nieuws over het Lekkanaal