Projectenoverzicht water

Hieronder staat een overzicht van alle actuele waterprojecten die in opdracht van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd.


Er zijn 85 projecten gevonden.

Oosterschelde: zandsuppletie Galgeplaat en slikken van Dortsman

De platen en slikken in de Oosterschelde zijn steeds kleiner geworden. Door suppletie blijven ze behouden als belangrijke plek voor vogels en zeehonden.

Oude Maas: renovatie Spijkenisserbrug

We vervangen in 2024 en 2025 alle systemen die de Spijkenisserbrug laten functioneren. Zo blijft de Spijkenisserbrug ook in de toekomst veilig en beschikbaar.

Maas: renovatie en vervanging installaties sluizen, stuwen, bruggen en gemalen

De aandrijfinstallaties in sluizen, beweegbare bruggen en gemalen in de Maas en bijbehorende kanalen zijn aan renovatie toe. Daarom gaan we ze vernieuwen.

Brabant en Limburg: reinigen sifons en duikers

Sifons zijn buizen die beken met elkaar verbinden. Deze kunnen verstopt raken door slib, takken of afval. Daarom reinigen we ze.

Maas: vervangen jukken stuw Roermond

De jukken van stuw Roermond in de Maas zijn aan vervanging toe. We leggen een tijdelijk dam aan, verwijderen oude jukken en plaatsen nieuwe jukken.

Waddenzee: herstel zeegras

We werken aan het herstel van zeegras in de Waddenzee. De waterplant is van belang voor de natuur en de waterkwaliteit.

Zuidwestelijke Delta: herstel zeegras

We werken aan het herstel van zeegras in de Zuidwestelijke Delta, zoals het Grevelingenmeer. De waterplant is van belang voor de natuur en waterkwaliteit.

Herstelprojecten zeegras Waddenzee & Zuidwestelijke Delta

We werken aan het herstel van zeegras langs de Nederlandse kust. We zetten in op een blijvende terugkeer van deze waterplant in de Waddenzee en de Zuidwestelijke Delta.

Moderniseren en in stand houden bruggen, sluizen en waterwerken Noord-Brabant en Midden-Limburg

Vernieuwen van verschillende soorten aandrijvingen, vervangen camera’s, vernieuwen geluid- en marifooninstallaties en moderniseren bediening en besturing.

Waddenzee: renovatie veerhaven Terschelling

Bepaalde kritische onderdelen van de veerhaven Terschelling zijn aan het einde van hun levensduur. Daarom is groot onderhoud noodzakelijk.