Projectenoverzicht water

Hieronder staat een overzicht van alle actuele waterprojecten die in opdracht van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd.

Er zijn 85 projecten gevonden.

Kanaal door Zuid-Beveland: groot onderhoud bewegingswerken Postbrug

Onderdelen van de Postbrug over het kanaal door Zuid-Beveland zijn verouderd. We renoveren de onderdelen om de brug in goede conditie te houden.

Sluizencomplex IJmuiden: groot onderhoud

De komende jaren voeren we groot onderhoud uit op en om het sluizencomplex IJmuiden zodat het ook in de toekomst veilig en beschikbaar blijft.

Oosterscheldekering: nieuwe leuning en hekwerken

We vervangen de leuning van de werkweg op de Oosterscheldekering. Ook plaatsen we hekken rond de pijlers en brengen trappen en bordessen aan.

Waddenzee: onderhoud veerhavens Texel-Den Helder

De veerhavens van Texel en Den Helder zijn toe aan vervanging. De komende jaren voeren we groot onderhoud uit.

Gietijzeren vuurtorens

We willen de cultuurhistorische waarde en de levensduur van de gietijzeren vuurtorens behouden. Daarom onderzoeken we de oplossing per vuurtoren.

Amsterdam-Rijnkanaal: verbreden Demkabocht

In het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht zit een scherpe bocht, de Demkabocht. In de bocht zijn vaak botsingen. We verbreden hem zodat hij veiliger wordt.

Schelde-Rijnkanaal: onderhoud Kreekraksluizen

De Kreekraksluizen in het Schelde-Rijnkanaal zijn een belangrijke verbinding tussen Antwerpen en Rotterdam. We vervangen onderdelen zodat ze blijven werken.

N915: renovatie Brug over de Noord

De installaties en systemen van de Brug over de Noord zijn toe aan vervanging. We renoveren we de brug, zodat die ook in de toekomst veilig blijft.

Merwedekanaal: renovatie Koninginnensluis

We renoveren delen van de Koninginnensluis in het Merwedekanaal. Zo zorgen we voor een veilige, betrouwbare en goed functionerende sluis op lange termijn.

Oosterschelde: zandsuppletie Galgeplaat en slikken van Dortsman

De platen en slikken in de Oosterschelde zijn steeds kleiner geworden. Door suppletie blijven ze behouden als belangrijke plek voor vogels en zeehonden.