Projectenoverzicht water

Hieronder staat een overzicht van alle actuele waterprojecten die in opdracht van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd.

Er zijn 87 projecten gevonden.

Waddenzee: onderhoud veerhavens Texel-Den Helder

De veerhavens van Texel en Den Helder zijn toe aan vervanging. De komende jaren voeren we groot onderhoud uit.

Vuurtoren Westkapelle

We willen de cultuurhistorische waarde en de levensduur van de Vuurtoren Westkapelle behouden. Daarom onderzoeken we oplossingen voor Vuurtoren Westkapelle.

Vuurtoren Scheveningen

We willen de cultuurhistorische waarde en de levensduur van de Vuurtoren Scheveningen behouden. Daarom onderzoeken we oplossingen voor Vuurtoren Westkapelle.

Amsterdam-Rijnkanaal: verbreden Demkabocht

In het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht zit een scherpe bocht, de Demkabocht. In de bocht zijn vaak botsingen. We verbreden hem zodat hij veiliger wordt.

Schelde-Rijnkanaal: onderhoud Kreekraksluizen

De Kreekraksluizen in het Schelde-Rijnkanaal zijn een belangrijke verbinding tussen Antwerpen en Rotterdam. We vervangen onderdelen zodat ze blijven werken.

N915: renovatie Brug over de Noord

De installaties en systemen van de Brug over de Noord zijn toe aan vervanging. Daarom renoveren we de brug, zodat die ook in de toekomst veilig blijft.

Merwedekanaal: renovatie Koninginnensluis

We renoveren delen van de Koninginnensluis in het Merwedekanaal. Zo zorgen we voor een veilige, betrouwbare en goed functionerende sluis op lange termijn.

Oosterschelde: zandsuppletie Galgeplaat en slikken van Dortsman

De platen en slikken in de Oosterschelde zijn steeds kleiner geworden. Door suppletie blijven ze behouden als belangrijke plek voor vogels en zeehonden.

Oude Maas: renovatie Spijkenisserbrug

We vervangen in 2024 en 2025 alle systemen die de Spijkenisserbrug laten functioneren. Zo blijft de Spijkenisserbrug ook in de toekomst veilig en beschikbaar.

Maas: renovatie en vervanging installaties sluizen, stuwen, bruggen en gemalen

De aandrijfinstallaties in sluizen, beweegbare bruggen en gemalen in de Maas en bijbehorende kanalen zijn aan renovatie toe. Daarom gaan we ze vernieuwen.