Projectenoverzicht water

Projectenoverzicht water

Hieronder staat een overzicht van alle actuele waterprojecten die in opdracht van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd.

Zoek naar projecten


Er zijn 84 projecten gevonden.

Smartsediment

Vanuit het project Smartsediment willen we slim omgaan met sediment en daarmee ecologische en veiligheidsvraagstukken in de Scheldedelta oplossen. Lees meer.

Afgedamde Maas: bescherming waterwinning Brakel

Van het water uit de Afgedamde Maas wordt drinkwater gemaakt. Rijkswaterstaat zorgt voor een goede waterkwaliteit en daardoor een veilige waterwinning.

Nieuwe Maas: natuurvriendelijke oever Wilhelminahaven

De gemeente Schiedam en Rijkswaterstaat werken samen bij de aanleg van het getijdenpark in de Wilhelminahaven. Zo verbeteren ze de waterkwaliteit en de leefbaarheid.

Nieuws versterken Afsluitdijk en sluizen

Op deze pagina vindt u nieuws over project versterken Afsluitdijk en de sluizen. Dit vergroot de waterveiligheid en de capaciteit om water af te voeren.

Noord-Brabant en Midden-Limburg: renovatie bedieningstechniek bruggen en sluizen en uitbreiding ‘Blauwe Golf’

We werken aan een vlotte scheepvaart door de bedieningstechniek van bruggen en sluizen te renoveren en de Blauwe Golf uit te breiden.

Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Rijkswaterstaat maakt de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl breder en dieper zodat grotere Va-schepen veilig en vlot kunnen passeren.

Dijkversterking Marken

De dijk om het voormalige eiland Marken voldoet niet meer aan de huidige veiligheidsnormen. Daarom versterken we de dijk.

IJsselmeer: bescherming waterwinning Andijk

De waterkwaliteit van het IJsselmeer bij Andijk wordt bedreigd door verzilting en de toename van microverontreinigingen. We pakken deze bedreigingen aan.

Amsterdam-Rijnkanaal: bescherming waterwinning Nieuwersluis

We hebben de bedreigingen voor de waterkwaliteit van het Amsterdam-Rijnkanaal en specifiek bij Nieuwersluis in kaart gebracht. We pakken deze bedreigingen aan.

Noordzeekanaal: dijkversterking waterkering IJmuiden

We versterken de kering op het sluizencomplex om het Noordzeekanaalgebied ook in de toekomst veilig te houden.