Duurzame gebiedsontwikkeling

We werken aan een schone, groene en prettige leefomgeving. Daarom doen we aan gebiedsontwikkeling. Hierbij kijken we hoe een gebied op een zo goed mogelijke, duurzame manier ingericht kan worden.

Dit doen we samen met onze gebiedspartners: provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijven en omwonenden.

Een prettige leefomgeving ontwikkel je samen

De vraag om een andere inrichting van een gebied kan komen van bijvoorbeeld een gemeente of provincie, maar ook vanuit onze eigen organisatie. Met gebiedspartners kijken we goed wat de wensen zijn. En hoe we ruimte kunnen bieden aan duurzame initiatieven, zoals een windenergiepark, een snelfietsroute of energie opwekken uit water.

We zoeken met elkaar naar samenhang van verschillende functies in een gebied. Gebiedsgerichte samenwerking draagt bij aan onze duurzaamheidsdoelen en die van onze gebiedspartners.

Van ruimtelijke inrichting naar duurzame gebiedsontwikkeling

Rivierklimaatpark IJsselpoort

Samen met inwoners, agrariërs en andere ondernemers maakten we in 2019 een plan om de uiterwaarden van de IJssel tussen Arnhem en Giesbeek om te bouwen tot een uniek rivierpark waar ruimte is voor rijke natuur, duurzame landbouw, recreatie en bedrijvigheid: Rivierklimaatpark IJsselpoort. Natuurmonumenten nam het initiatief voor deze andere invulling van het gebied en kreeg de gemeenten, provincie Gelderland en Rijkswaterstaat mee. Inmiddels werken 10 gebiedspartners samen aan deze duurzame gebiedsontwikkeling.

Bereikbaarheidsmaatregelen Hoeksche Waard

De Heinenoordtunnel (A29) in Zuid-Holland, is toe aan een omvangrijke renovatie. Met de renovatie willen we de tunnel ook duurzamer en energiezuiniger maken. Door onder andere nieuwe ledverlichting en betere lichtroosters te plaatsen kan het energieverbruik omlaag. De gehele energievoorziening van de tunnel wordt vervangen, hierdoor zijn de vervuilende dieselaggregaten, die dienst deden als noodstroomvoorziening, overbodig geworden.

Inwoners van de Hoeksche Waard worden tijdens de werkzaamheden (2023 – 2024) zo’n 40 km omgeleid. Al deze omrijdende auto’s – zo’n 100.000 per dag (doorgaand en lokaal verkeer) zorgen voor extra CO2-uitstoot. Iedereen laten omrijden is onmogelijk. Dat zorgt voor zeer veel hinder en lange reistijden vanwege lange files. Met omliggende gemeenten, de provincie en bedrijfsleven zijn afspraken gemaakt over financiering en tijdelijke maatregelen die de bereikbaarheid en mobiliteit tijdens de renovatie verbeteren.

Ook zijn er afspraken gemaakt over maatregelen die na de renovatie nog van kracht blijven, zodat het lokale netwerk een goede omschakeling kan maken naar een duurzame mobiliteit en een betere bereikbaarheid van de Hoeksche Waard in de toekomst. Lees over bereikbaarheidsmaatregelen Hoeksche Waard.

Onderzoeken van nieuwe mogelijkheden

Samen met de betrokken provincies, gemeenten en het bedrijfsleven onderzoeken we voortdurend nieuwe mogelijkheden. Daarbij kijken we bijvoorbeeld hoe het woon-werkverkeer duurzamer kan.

De Omgevingswijzer

Duurzame gebiedsontwikkeling is complex. De gebiedspartners hebben verschillende belangen en werken vanuit hun eigen expertise aan een duurzame leefomgeving. De Omgevingswijzer is een handig instrument om het gesprek op een gestructureerde manier aan te gaan over duurzame kansen.

Het analyseert een project op 12 thema’s, zoals ecologie, sociale relevantie en economie. En het maakt zichtbaar welke oplossingen te combineren zijn. Door deze kansen gezamenlijk uit te werken, wordt het gebied duurzaam ontwikkeld.

Meer weten?

Wilt u weten hoe het instrument werkt? Ga dan naar de website van de Omgevingswijzer.