Verkeersmanagement

Verkeersmanagement

Een vlotte doorstroom en veiligheid van het weg- en scheepvaartverkeer is één van de kerntaken van Rijkswaterstaat.

Met verkeersmanagement zijn wij daar continu mee bezig. Zo zorgen we ervoor dat Nederland in beweging kan blijven.

Scheepvaart

De Nederlandse zeeën en vaarwegen worden veel gebruikt en zijn druk. Voor goed verkeersmanagement zetten we de volgende gereedschappen in.

Wegverkeer

Ook het wegverkeer is erbij gebaat om vlot, maar veilig op bestemming te komen. Dat is waar wij dagelijks voor zorgen met de volgende middelen.

Onderliggende pagina's