Verkeersmanagement

Verkeersmanagement

Een vlotte doorstroom en veiligheid van het weg- en scheepvaartverkeer is één van de kerntaken van Rijkswaterstaat. Met verkeersmanagement zijn wij daar continu mee bezig.

  • Scheepvaartverkeer

    De Nederlandse zeeën en vaarwegen worden veel gebruikt en zijn druk. Voor goed verkeersmanagement zetten we onder scheepvaartverkeersbegeleiding in, registreren we scheepsongevallen en houden we alle relevante kenmerken van de vaarwegen bij.
  • Wegverkeer

    Ook het wegverkeer is erbij gebaat om vlot, maar veilig op bestemming te komen. Dat is waar wij dagelijks voor zorgen met de volgende middelen: Systeem Planning en Informatie Nederland (SPIN), het CHARM- programma en FLASH.
  • Modal Shift

    Het wordt steeds moeilijker in Nederland om alle goederen over de weg te vervoeren zonder hinder door de toenemende verkeersdrukte. Vanwege de drukte verplaatsen we containervracht naar de binnenvaart. Want op de rivieren is nog volop ruimte voor duurzame mobiliteit.

Onderliggende pagina's