Energie en klimaat

We bouwen elke dag aan een schone, groene en gezonde leefomgeving. Daarom wil Rijkswaterstaat als organisatie in 2030 klimaatneutraal zijn en alle elektriciteit die we gebruiken zelf opwekken.

Ook willen we zo min mogelijk fossiele brandstoffen als olie en gas gebruiken. Zo houden we onze impact op het klimaat zo klein mogelijk en verlagen onze CO2-uitstoot.

Energie besparen en overgang naar elektrisch

Energie besparen doen we bijvoorbeeld met het gebruik van ledverlichting langs snel- en vaarwegen. (Vaar)wegverlichting is goed voor maar liefst 30% van al ons elektriciteitsverbruik. Daarom willen we het energieverbruik minstens halveren. p de bouwplaatsen is ons doel om geen CO2 meer uit te stoten. Hier maken we steeds vaker gebruik van .

Klimaatneutraal varen

De Rijksrederij beheert, bemant en onderhoudt 100 specialistische schepen en stelt deze beschikbaar aan diverse overheidsorganisaties.

Energieneutraal kantoor in Rijswijk

Het Rijkswaterstaatgebouw in Rijswijk functioneert als testomgeving voor duurzame en innovatieve energiesystemen.

Klimaatneutraal varen

Bij de Rijksrederij zijn de mogelijkheden voor klimaatneutraal en emissieloos varen onderzocht. Naar verwachting kunnen batterijen, waterstof en methanol als duurzame energiedragers gebruikt worden om de vloot klimaatneutraal te laten varen. De komende jaren wordt de verouderde vloot, ruim 100 schepen, van de Rijksrederij geleidelijk vervangen.

De nieuwe schepen krijgen dan duurzame aandrijvingen. In 2020 zijn er 3 MPV-30’s (multi-purpose vessel) in de vaart genomen met een hybride aandrijving. Deze schepen kunnen een deel van de tijd volledig elektrisch varen. De schepen hebben ook zonnepanelen om de bemanningsruimte van energie te voorzien. Dit is een eerste stap richting 100% klimaatneutrale schepen.

Duurzamer in eigen huis en onderweg

In 'eigen huis' besparen we ook energie en veranderen we van energiebron. Het grootste deel van onze medewerkers reist van en naar het werk met het openbaar vervoer. Onze bedrijfsauto's zijn voor het grootste deel elektrisch. Uiteindelijk is het doel dat alle bedrijfsauto's elektrisch rijden.

We verduurzamen gebouwen naar energielabel C in 2023. Vervolgens gaan we richting 2030 over naar label A, waarbij we gelijk van het gas afgaan. Verschillende gebouwen van ons hebben nu zonnepanelen en in Rijswijk staat een energieneutraal kantoor.

Stimuleren duurzaam gebruik van onze wegen

Wij moedigen CO2-reductie ook aan bij de gebruikers van onze netwerken. Zo stimuleren we elektrisch rijden door meer snellaadpalen langs snelwegen aan te leggen. En we doen proeven met zelfrijdende vrachtwagens. Dit is een voorbeeld van smart mobility, het slim gebruikmaken van data en digitalisering in ons verkeer.

Meer laadpunten langs snelwegen

Om duurzame mobiliteit mogelijk te maken, worden er andere eisen gesteld aan de wateren en wegen die we beheren. In deze video over laadpunten op verzorgingsplaatsen leggen we uit hoe we werk maken van duurzame mobiliteit. Een verzorgingsplaats is een plek langs een autosnelweg waar reizigers tijdelijk kunnen parkeren, ontspannen, eten, drinken of hun auto kunnen tanken of opladen.

VOICE-OVER: Het klimaat verandert. En met een samenleving die op volle kracht draait, staat de leefbaarheid steeds meer onder druk. Om vrij te kunnen blijven bewegen, moeten we schoner en efficiënter gaan reizen. Om duurzame mobiliteit mogelijk te maken, worden er andere eisen gesteld aan de wateren en wegen die Rijkswaterstaat beheert. In deze video leggen we uit hoe Rijkswaterstaat werk maakt van duurzame mobiliteit. (Beeldtitel: Duurzame mobiliteit. Laadinfra op verzorgingsplaatsen. Gerben Passier en Sten Heijnis) OPGEWEKTE JINGLE GERBEN PASSIER: De CO2-uitstoot moet omlaag, ook van mobiliteit. Je zult in de toekomst steeds meer elektrische voertuigen op de weg zien, zowel personen- als vrachtauto's. Daarom hebben we meer laadpunten nodig, ook langs de snelweg. STEN HEIJNIS: Het opladen van de voertuigen kost elektriciteit. Als we die elektriciteit produceren met fossiele brandstoffen, dan leidt dat alsnog tot CO2-uitstoot en daarom hebben we meer duurzame energie nodig in de vorm van wind- en zonne-energie. (De wieken van windturbines draaien snel rond.) PASSIER: Rijkswaterstaat beheert de snelwegen en we kunnen bijdragen aan de transitie naar duurzame mobiliteit door te zorgen voor voldoende snelladers langs die snelwegen. Een kans hierbij voor Rijkswaterstaat is om samen met netbeheerders en aanbieders van laadpalen de uitrol te faciliteren. Belangrijk hierbij is te zorgen voor duidelijkheid over waar, wanneer en hoeveel laadpalen er komen. HEIJNIS: Rijkswaterstaat kan met haar ruimte langs snelwegen een bijdrage leveren aan het opwekken van wind- en zonne-energie. Om deze energie aan het stroomnet te kunnen leveren, zijn elektriciteitskabels nodig. Als we dit slim combineren, dan hoeven er minder kabels de grond in en daarmee kunnen de maatschappelijke kosten omlaag. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rwsduurzamemobiliteit.nl. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2021.) RUSTIGE MUZIEK

Zelf energie opwekken op eigen grond

Rijkswaterstaat beheert grote gebieden in Nederland. In deze gebieden willen we duurzame energie opwekken. Die energie is nodig voor onze eigen kantoren, lichten en installaties langs (vaar)wegen en voor andere overheden om de gezamenlijke energiedoelen te halen. Ook gebruiken we de energie voor bouwwerken zoals tunnels, bruggen en sluizen. Deze halen we uit zon, wind, water en warmte.

Lees meer hierover op de website Energie op rijksgrond.

Onderliggende pagina