Kanaal van Sint Andries

Het Kanaal van Sint Andries is een kort kanaal tussen de Maas en de Waal in het Gelderse Rivierengebied bij Maasdriel.

Kenmerken

  • Lengte: 2,13 km
  • Breedte: circa 45 m
  • Diepte: -3,00 NAP

Projecten op het Kanaal van Sint Andries

Interessante feiten

  • Het oorspronkelijke kanaal van Sint Andries werd rond 1599 gegraven, tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen de Spanjaarden. Het heette toen Schanse Gat.
  • In 1856 werd het oude kanaal afgesloten door de bouw van een schutsluis.
  • In de jaren 30 van de vorige eeuw werd de Maas gekanaliseerd. Hierdoor kwamen de drempels in de schutsluis van Sint Andries te hoog te liggen. Een nieuw kanaal ontstond: het huidige Kanaal van Sint Andries.
  • Tijdens de Tachtigjarige oorlog rond 1599 bouwden de Spanjaarden Fort Sint Andries. Dit fort lag ten westen van Heerenwaarden, vlakbij de plaats waar later ook de sluis werd gebouwd. Het fort kreeg de naam Sint Andries, naar de waarnemend landvoogd, kardinaal Andreas van Oostenrijk.

Nieuws over het Kanaal van Sint Andries

Zie ook