Klimaatneutraal werken in 2030

Wij willen onze CO2-uitstoot en de gevolgen die de uitstoot heeft voor de aarde zo klein mogelijk houden. Ons doel is om in 2030 klimaatneutraal te werken. Dit betekent dat we geen broeikasgassen uitstoten of dat we deze uitstoot compenseren.

We proberen onze CO2-uitstoot al te verminderen waar dat kan. Niet alleen binnen Rijkswaterstaat, maar ook in de uitvoering van ons werk en bij onze de opdrachten. Zo bouwen we elke dag aan een schone, groene en prettige leefomgeving.

Duurzaam inkopen

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord inkopen doen we binnen al onze inkoopgebieden. Zowel bij de grond-, weg- en waterbouw, als bij bijvoorbeeld onze ICT- en kennisinkoop (zoals ingenieurs of onderzoek). We kopen ook duurzaam in waar het gaat om catering, kantoorinrichting of andere facilitaire zaken. En bij de inkoop van energie. Bij alle inkoopcontracten die we afsluiten is duurzaamheid een vast onderdeel.

Duurzame aanbesteder

Volgens Bouwend Nederland staat Rijkswaterstaat in de top 5 van de duurzaamste publieke aanbesteders van Nederland (november 2022). Het is een eer om op deze plek te staan. Dit hebben we vooral te danken aan het gebruik van de Milieu kosten indicator (Mki).

Milieu kosten indicator (Mki)

Met de Milieu kosten indicator (Mki) berekenen we de milieueffecten van grond- weg- en waterbouwwerken. Hoe lager de waarde, hoe lager de milieubelasting en hoe groter de bijdrage aan CO2-vermindering. Onze aandacht ligt hierbij op asfalt, beton, grondwerken (nat en droog) en energiebesparing. We meten onze inspanningen om CO2 te verminderen ook via de CO2-Prestatieladder.

Hoogste trede op de CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 treden. Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn als 2 van de eerste overheidsorganisaties gecertificeerd, op trede 5. De hoogste trede. Dat betekent dat we niet alleen maatregelen nemen om onze eigen CO2-uitstoot te verminderen, maar ook voor het werk dat we via de markt inkopen. Hoe wij dit doen staat in ‘Werken volgens de CO2-prestatieladder.’

Rijkswaterstaat neemt deel aan de Green Deal GWW 2.0

Rijkswaterstaat heeft samen met 60 andere partijen de Green Deal GWW (Grond-, weg- en waterbouw) 2.0 ondertekend. Hiervoor is het Manifest Duurzaam GWW 2030 opgesteld.