Duurzame mobiliteit

Mobiliteit verandert en verduurzaamt. Dat leidt tot aanpassingen in de infrastructuur en het gebruik ervan. Steeds meer voer- en vaartuigen zijn slim en duurzaam. En steeds vaker hebben ze elektriciteit nodig in plaats van fossiele brandstof.

Daarnaast worden ketenreizen steeds logischer. Dat is een manier van reizen waarbij je binnen één reis meerdere vervoersmiddelen gebruikt. Ook komen er vanaf 2025 steeds meer zero-emissie zones in veel binnensteden. Al deze ontwikkelingen vragen iets van onze (vaar)wegen en van de gebruikers daarvan, zoals automobilisten, fietsers en binnenvaartschippers.

Slimme en schone mobiliteit minstens zo belangrijk als bereikbaarheid

Rijkswaterstaat werkt al jaren hard aan een vlotte en veilige doorstroming op de weg en het water. Maar het mobiliteitssysteem draait allang niet meer alleen om bereikbaarheid. Slimme en schone mobiliteit is minstens zo belangrijk. Als beheerder van het hoofdwegennet en het hoofdvaarwegennet speelt Rijkswaterstaat een belangrijke rol in de overgang naar een duurzaam mobiliteitssysteem.

Duurzame mobiliteit vraagt om evenwicht tussen bereikbaarheid, economie, gezondheid, leefmilieu en klimaat. We moeten dan ook naar het geheel kijken als het om duurzame mobiliteit gaat. Rijkswaterstaat signaleert relevante ontwikkelingen in de buitenwereld en op de werkvloer, om zo een versnelling in de transitie naar duurzame mobiliteit te faciliteren.

Als beheerder van netwerken speelt Rijkswaterstaat een belangrijke rol in de overgang naar een duurzaam mobiliteitssysteem

Samen aan de slag met regionale partners

Om de doelen te bewerkstelligen is samenwerken met anderen van groot belang. Samen met regionale partners kijken we naar de mogelijkheden op het gebied van duurzame mobiliteit. Elke regio is namelijk anders. In de ene regio ligt de nadruk op het verminderen van files en het verbeteren van de bereikbaarheid. Een andere regio kijkt meer naar haar aandeel in het verduurzamen van het regionale goederenvervoer. Door in en met de regio's samen te werken aan duurzame mobiliteit, leren we wat er nodig is voor het beheer en onderhoud van de Nederlandse hoofd(vaar)wegen.

Wat doet Rijkswaterstaat aan duurzame mobiliteit?

De ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit hebben veel invloed op het werk van Rijkswaterstaat. We doen onderzoek naar de mobiliteit van de toekomst en de eisen die dit stelt aan de infrastructuur. Daarnaast voeren we studies uit naar bijvoorbeeld de inzet van de fiets, elektrische laadinfrastructuur, deelmobiliteit en multimodale hubs (plekken waar meerdere soorten vervoer samenkomen). De kennis die we opdoen stellen we beschikbaar voor andere organisaties.

Binnen onze eigen organisatie verduurzamen we ons eigen wagenpark en stimuleren we het gebruik van het openbaar vervoer, de fiets en deelmobiliteit. We kopen duurzaam in en gebruiken duurzame brandstof voor onze eigen vloot.

Inzet van smart mobility binnen Rijkswaterstaat

Daarnaast zetten we data en digitalisering in om verkeersstromen beter te kunnen regelen. Dit noemen we smart mobility.

Lees meer over Smart Mobility

Foto: © Tineke Dijkstra

Onderliggende pagina