Van Starkenborghkanaal

Het Van Starkenborghkanaal is, samen met het Prinses Margrietkanaal en het Eemskanaal, onderdeel van de hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl.

Kenmerken Van Starkenborghkanaal

  • Lengte: 27 km
  • Breedte: 50 m
  • Diepte: -5,00 tot -4,00 KP

Projecten op het Van Starkenborghkanaal

Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Rijkswaterstaat maakt de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl breder en dieper zodat grotere Va-schepen veilig en vlot kunnen passeren.

Het Van Starkenborghkanaal

Feiten over het Van Starkenborghkanaal

  • Over het Van Starkenborghkanaal liggen 14 bruggen.
  • In het kanaal liggen 2 sluizen (Gaarkeuken en Oostersluis).
  • De brug bij Aduard, de Paddepoelsterbrug en de Gerrit Krolbrug worden de komende jaren vervangen.
  • In november 1938 is het Van Starkenborghkanaal officieel in gebruik gesteld door koningin Wilhelmina. Ter gelegenheid hiervan is een plaquette aangebracht op een van de bruggen bij de Oostersluis in de stad Groningen.
  • Het kanaal is genoemd naar de (toen) oud-Commissaris van de Koningin van de provincie Groningen, Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer.
  • Wil je mooie verhalen lezen over de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl? Kijk dan op de website Varen op Verhalen.

Nieuws over het Van Starkenborghkanaal