Zuid-Willemsvaart

Zuid-Willemsvaart

De Zuid-Willemsvaart loopt van Maastricht naar 's-Hertogenbosch. Het kanaal vormt een kortere route voor de scheepvaart tussen het Belgische en het Brabantse/Gelderse deel van de rivier de Maas.

Kenmerken Zuid-Willemsvaart

  • Lengte: 123 kilometer (79 km in Nederland)
  • Breedte: 24 tot 48 meter
  • Diepte: -3,00 tot -2,30 KP

Projecten op het Zuid-Willemsvaart

Noord-Brabant en Midden-Limburg: renovatie bedieningstechniek bruggen en sluizen en uitbreiding ‘Blauwe Golf’

We werken aan een vlotte scheepvaart door de bedieningstechniek van bruggen en sluizen te renoveren en de Blauwe Golf uit te breiden.

Feiten over de Zuid-Willemsvaart

  • Bij de aanleg (1822-1826) heette het kanaal nog Willemsvaart. Toen er een paar jaar later ook een Drentse Willemsvaart kwam, werd ‘Zuid-‘ toegevoegd
  • Het kanaal heeft haar naam te danken aan koning Willem I, die in 1822 besloot een verbindingskanaal te graven tussen Maastricht en 's-Hertogenbosch

Nieuws over de Zuid-Willemsvaart