Amertak

Amertak

De Amertak loopt door Noord-Brabant en is een zijkanaal van de rivier de Amer.

Kenmerken Amertak

  • Lengte: 3 km
  • Breedte: 30 m
  • Diepte: -4,20 tot -3,00 NAP

Projecten op de Amertak

Onderhoud Maxwell Taylorbrug in Veghel

We voeren onderhoud uit aan de Maxwell Taylorbrug in Veghel. Door het intensieve gebruik van de brug is slijtage ontstaan. Daarom verrichten we reparaties uit.

Herstel leefgebied Sliedrechtse Biesbosch (Merwedes)

We herstellen bij de Boven- en Beneden-Merwede het leefgebied in de Sliedrechtse Biesbosch. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de Kaderrichtlijn Water.

Vuurtoren Lange Jaap

De situatie rond vuurtoren Lange Jaap is te onveilig, daarom moeten we actie ondernemen. We onderzoeken een ultieme poging om de vuurtoren te stutten.

Feiten over de Amertak

  • De Amertak ontlast het scheepvaartverkeer op de Donge.
  • De Donge is voor de doorgaande scheepvaart richting Oosterhout en Tilburg te smal en te ondiep.
  • De Amertak zorgt daarom voor een vlotte en veilige verbinding met het Wilhelminakanaal en het Markkanaal. De Amertak wordt vooral gebruikt door de beroepsvaart. Containerschepen met bestemming Oosterhout, Tilburg en Helmond maken veelvuldig gebruik van dit kanaal.

Nieuws over de Amertak