Amertak

De Amertak loopt door Noord-Brabant en is een zijkanaal van de rivier de Amer.

Kenmerken Amertak

  • Lengte: 3 km
  • Breedte: 30 m
  • Diepte: -4,20 tot -3,00 NAP

Projecten op de Amertak

Friese IJsselmeerkust: Versterken natuurwaarden

Met het project Ecologische waterkwaliteit Friese IJsselmeerkust werken we aan behoud en versterking van de natuurwaarden van de Friese Kust. Lees meer.

Circulaire viaducten

Rijkswaterstaat wil vanaf 2030 klimaatneutraal en circulair werken. Dat geldt ook voor aanleggen, vervangen en renoveren van viaducten en bruggen.

Planning en omleidingen

Lees meer over de planning, omleidingen en afsluitingen van het Groot onderhoud A15 - A50; knooppunt Valburg - Andelst.

Feiten over de Amertak

  • De Amertak ontlast het scheepvaartverkeer op de Donge.
  • De Donge is voor de doorgaande scheepvaart richting Oosterhout en Tilburg te smal en te ondiep.
  • De Amertak zorgt daarom voor een vlotte en veilige verbinding met het Wilhelminakanaal en het Markkanaal. De Amertak wordt vooral gebruikt door de beroepsvaart. Containerschepen met bestemming Oosterhout, Tilburg en Helmond maken veelvuldig gebruik van dit kanaal.

Nieuws over de Amertak

Naar al het nieuws