Autoweg N50

De autoweg N50 loopt van knooppunt Hattemerbroek ten zuiden van Zwolle tot knooppunt Emmeloord in de Noordoostpolder.

Wegwerkzaamheden N50

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Hinder op uw route?

Zoek op route of wegnummer

Projecten op de N50

N50: verbreding N50 Kampen – Kampen Zuid

Rijkswaterstaat verbreedt de autoweg N50 tussen Kampen en Kampen Zuid. Ook scheiden we de rijbanen om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren.

N50: vergroten verkeersveiligheid

De komende jaren nemen we maatregelen om de veiligheid op de N50 te vergroten. Tussen knooppunt Hattemerbroek en de Ramspolbrug gebeuren veel ongevallen.

A1, A2, A6, A7, A12, A27, A28 en N50: onderhoud wegen Midden-Nederland

Voor een vlotte en veilige doorstroming voert Rijkswaterstaat onderhoud uit aan de bestaande infrastructuur in Midden-Nederland.

Feiten over de N50

in de N50 liggen twee bruggen: de Eilandbrug en de Ramspolbrug

  • Vanwege het vlakke landschap in de polder, is de Eilandbrug in de N50 al vanuit de verte op de autoweg zichtbaar.
  • De Ramspolbrug, die in de N50 ligt, vormt de grens tussen Overijssel en Flevoland.

Nieuws over de N50

Zie ook