Autoweg N99

Autoweg N99

De autoweg N99 loopt van Den Oever bij de Afsluitdijk tot De Kooy bij Den Helder en verbindt de A7 en N9 met elkaar.

Wegwerkzaamheden N99

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Projecten op de N99

Noord-Holland: groot onderhoud wegen 2021

In Noord-Holland vervangen we onder meer versleten asfalt. Zo zorgen we voor een goede conditie van de wegen en een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer.

Feiten over de N99

  • Onderdeel van de N99 is de Amsteldiepdijk, die het Amstelmeer en de Waddenzee van elkaar scheidt.
  • Autoweg N99 is 19 km lang.

Nieuws over de N99