Autoweg N99

De autoweg N99 loopt van Den Oever bij de Afsluitdijk tot De Kooy bij Den Helder en verbindt de A7 en N9 met elkaar.

Wegwerkzaamheden N99

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Hinder op uw route?

Check voor vertrek de hinder op snelwegen en diverse N-wegen van Rijkswaterstaat

Zoek op route of wegnummer

Projecten op de N99

N99: renovatie Kooybrug Den Helder

We renoveren de Kooybrug in Den Helder (N99) omdat deze toe is aan een opknapbeurt. Door de renovatie is er hinder voor het wegverkeer en de scheepvaart.

Feiten over de N99

Autoweg N99 is 19 km lang

  • Onderdeel van de N99 is de Amsteldiepdijk, die het Amstelmeer en de Waddenzee van elkaar scheidt.

Nieuws over de N99