Autoweg N14

De autoweg N14 is 5 km lang en is onderdeel van de Ring Den Haag. De autoweg verbindt de noordkant van Den Haag met de A4 bij Leidschendam.

Wegwerkzaamheden N14

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Hinder op uw route?

Zoek op route of wegnummer

Projecten op de N14

N14: vervanging verlichting Sijtwendetunnel

We vervangen de verlichting en de blusleidingen van de Sijtwendetunnel. Zo houden we de tunnel veilig en voorkomen we storingen en oponthoud.

Samen werken aan een bereikbaar Zuid-Holland

We renoveren en vervangen een flink aantal tunnels, bruggen en viaducten in de provincie Zuid-Holland voor een vlotte en veilige doorstroming.

Feiten over de N14

5 km

is de N14 lang

  • Bij de eerste planvorming in 1956 zou de N14 een snelweg worden tussen Scheveningen en Rotterdam. 
  • De Sijtwendetunnel ligt in de autoweg N14 tussen Leidschendam en Voorburg en verbindt de A4 met de N44. Hij is opgesplitst in 3 losse tunnels. Van oost naar west zijn dit de Vliettunnel, Parktunnel en de Spoortunnel.

Nieuws over de N14

Onderliggende pagina