Snelweg A8

Snelweg A8

De A8 loopt van de A10/Ring Amsterdam bij knooppunt Coenplein (ten noordwesten van Amsterdam) richting Zaanstad en Zaandijk.

Wegwerkzaamheden A8

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Projecten op de A8

A7/A8: verbeteren bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn

We nemen maatregelen om de bereikbaarheid tussen Amsterdam en Hoorn te verbeteren en het aantal files te verminderen.

Noord-Holland: groot onderhoud wegen 2021

In Noord-Holland vervangen we onder meer versleten asfalt. Zo zorgen we voor een goede conditie van de wegen en een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer.

A8 en Coenbrug: groot en regulier onderhoud

We voeren groot en regulier onderhoud uit aan de Coenbrug en de A8. Ook zijn we met omwonenden en gemeente in gesprek over werkzaamheden, luchtkwaliteit en geluid.

Feiten over de A8

De A8 is 10 km lang

  • De A8 zou oorspronkelijk langer worden dan hij nu is. De weg houdt nu op bij Zaandijk, maar zou eigenlijk doorgaan tot aan de A9 bij Heemskerk. Door bezuinigingen op de begroting van Rijkswaterstaat gebeurde dit destijds (in 1974) niet.

Snelheid en spitsstroken

Nieuws over de A8