Snelweg A29

De A29 loopt van knooppunt Vaanplein (A15) via Barendrecht tot knooppunt Sabina in Noord-Brabant. De weg is 13 km lang en is een belangrijke verbinding van Rotterdam naar Zuidwest-Nederland.

Wegwerkzaamheden A29

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Hinder op uw route?

Zoek op route of wegnummer

Projecten op de A29

A29: renovatie Heinenoordtunnel

De Heinenoordtunnel is toe aan groot onderhoud. We vervangen onder meer de technische installaties en systemen. Zo blijven we de bereikbaarheid en veiligheid van de tunnel garanderen.

A29: renovatie Haringvlietbrug beweegbare deel

De klep van de Haringvlietbrug en de technische installaties en systemen zijn toe aan vervanging. In 2022/2023 begint de realisatie van het project.

Provincie Zuid-Holland: regulier onderhoud in 2023

We voeren regulier onderhoud uit aan verschillende (snel)wegen in Zuid-Holland. Daarmee zorgen we ervoor dat het verkeer vlot en veilig kan blijven rijden.

Renovatie bewegende deel Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel

In 2023 renoveren we de klep van de Haringvlietbrug en in 2023 en 2024 renoveren we de Heinenoordtunnel. Op de projectpagina’s Renovatie Haringvlietbrug en Renovatie Heinenoordtunnel leest u meer over de renovaties, de hinder en de maatregelen die Rijkswaterstaat neemt om de hinder te kunnen beperken en wat u zelf kunt doen om de files te vermijden.

Veel hinder door renovatie Heinenoordtunnel en Haringvlietbrug in 2023 en 2024

De Heinenoordtunnel en de Haringvlietbrug liggen allebei in de A29. Beide zijn in de jaren ’60 van de vorige eeuw aangelegd en zijn twee belangrijke schakels tussen Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Door de Heinenoordtunnel rijden op werkdagen zo’n 110.000 voertuigen, over de Haringvlietbrug zo’n 66.000.

Na 60 jaar intensief gebruik, moeten de tunnel en de brug worden gerenoveerd zodat ze ook in de toekomst veilig en beschikbaar blijven. De voorbereidingen zijn al volop aan de gang en in 2023 gaan de werkzaamheden van start.

Om het werk veilig te kunnen doen, zijn afsluitingen noodzakelijk voor het wegverkeer op de A29 en voor het vaarwegverkeer op het Haringvliet. De afsluitingen zorgen voor erg veel hinder. Weggebruikers moeten bijvoorbeeld denken aan extra reistijden die kunnen oplopen tot meer dan een uur. Vaartuigen die niet onder de Haringvlietbrug door kunnen moeten rekening houden met extra vaartijd van minimaal 4 uur.

Het advies is om tijdens afsluitingen zoveel als mogelijk thuis te werken, buiten de spitsen te reizen en als het kan voor korte afstanden te fiets te pakken. Alleen samen, Rijkswaterstaat, werkgevers en weggebruikers, kunnen we de hinder beperken. 

Snelheid en spitsstroken

Nieuws over de A29