Snelweg A58

De snelweg A58 loopt van Eindhoven, via Tilburg, Breda en Roosendaal naar Vlissingen.

Wegwerkzaamheden A58

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Hinder op uw route?

Zoek op route of wegnummer

Projecten op de A58

Onderhoud wegen Zeeland

We voeren onderhoud uit aan de infrastructuur in Zeeland, zoals vervanging van asfalt, onderhoud aan bruggen en viaducten en meer. Lees over dit project.

Samen werken aan een bereikbaar Zeeland

We renoveren en vervangen tot circa 2030 een groot aantal werken in de provincie Zeeland. De bruggen, tunnels, wegen en sluizen worden hierdoor veiliger en duurzamer.

Onderhoud wegen Noord-Brabant en Limburg

We werken aan de weg in Noord-Brabant en Limburg, zodat de snelwegen van goede kwaliteit blijven.

Anneville-eik snelweg A58

In de middenberm van de snelweg A58 bij Ulvenhout staat een 180 jaar oude eik. De boom maakte vroeger deel uit van het landgoed Anneville. Na uitgebreid onderzoek blijkt, dat de historische eik (in de volksmond ook wel bekend als de ‘Troeteleik’) helaas niet kan blijven staan bij de verbredingsplannen voor de A58. Lees op de pagina 'Grote betrokkenheid bij de Anneville-eik op de A58' waarom dit niet mogelijk is.

Feiten over de A58

De A58 is 140 km lang

  • Op Walcheren sluit de A58 aan op de N62, een provinciale weg waarin de Westerscheldetunnel is aangelegd. Sinds maart 2003 verbindt deze tunnel Walcheren met Zeeuws-Vlaanderen. Voor de aanleg van de tunnel, maakte het verkeer gebruik van de autoveerdienst tussen Vlissingen en Breskens.
  • De A58 moet een snellere en slimmere weg worden. Innovaties spelen hierbij een grote rol. Om innovaties te kunnen testen werken we aan een Living Lab. Hierin testen en monitoren we nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk in praktijksituaties. Dit heeft als doel innovaties rond of op de weg te realiseren, bij de aanleg van de A58.

Snelheid en spitsstroken

Nieuws over de A58

Onderliggende pagina