Autoweg N57

De autoweg N57 loopt van de noordkant van Middelburg (Walcheren) tot de A15/N15 ten westen van Rozenburg (Europoort).

Wegwerkzaamheden N57

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Hinder op uw route?

Zoek op route of wegnummer

Projecten op de N57

Onderhoud wegen Zeeland

We voeren onderhoud uit aan de infrastructuur in Zeeland, zoals vervanging van asfalt, onderhoud aan bruggen en viaducten en meer. Lees over dit project.

N57: vervangen technische installaties Dampoortaquaduct

Het Dampoortaquaduct bij Middelburg ligt in de N57. Een deel van de technische installaties van het aquaduct werkt niet meer naar behoren. Daarom vervangen we ze.

N57 en N59: aanleg 5 rotondes en nieuw wegdeel op Schouwen-Duiveland

Rijkswaterstaat legt bij de N57 en N59 nieuwe rotondes aan en bij de N57 een nieuw wegdeel. Zo maken we de verkeerssituatie voor fiets- en autoverkeer veiliger.

Feiten over de N57

De N57 is 77 km lang

Nieuws over de N57