Autoweg N57

De autoweg N57 loopt van de noordkant van Middelburg (Walcheren) tot de A15/N15 ten westen van Rozenburg (Europoort).

Wegwerkzaamheden N57

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Hinder op uw route?

Zoek op route of wegnummer

Projecten op de N57

Samen werken aan een bereikbaar Zeeland

We renoveren en vervangen tot circa 2030 een groot aantal werken in de provincie Zeeland. De bruggen, tunnels, wegen en sluizen worden hierdoor veiliger en duurzamer.

N57 en N59: aanleg 5 rotondes en nieuw wegdeel op Schouwen-Duiveland

Rijkswaterstaat legt bij de N57 en N59 nieuwe rotondes aan en bij de N57 een nieuw wegdeel. Zo maken we de verkeerssituatie voor fiets- en autoverkeer veiliger.

Feiten over de N57

De N57 is 77 km lang

Nieuws over de N57