Autoweg N46

De N46 is een autoweg die loopt van knooppunt Euvelgunne tot aan de Eemshaven. Het zuidelijk deel van deze weg is onderdeel van de ringweg Groningen. De hele N46 is 35 km lang.

Rijkswaterstaat beheert slechts een klein stukje van de weg: het gedeelte van knooppunt Euvelgunne tot aansluiting Meerstad. Dit wegdeel is 861 m lang. De rest is in beheer van de provincie Groningen.

Wegwerkzaamheden N46

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Hinder op uw route?

Zoek op route of wegnummer

Projecten op de N46

Een klein gedeelte van de N46 bij knooppunt Euvelgunne is onderdeel van project Aanpak zuidelijke ringweg Groningen. De N46 wijzigt niet door dit project.

Feiten over de N46

  • Het grootste deel van de N46 is in 2007 overgedragen aan de provincie Groningen. Alleen het gedeelte vanaf knooppunt Euvelgunne tot aansluiting Meerstad is in beheer bij Rijkswaterstaat.
  • Iets voorbij aansluiting Meerstad kruist de N46 via de Driebondsbrug het Eemskanaal. Dit kanaal is onderdeel van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl.

Snelheid en spitsstroken