Autoweg N3

De autoweg N3 - ook wel Randweg Dordrecht - loopt vanaf de A15 bij Papendrecht naar de A16 aan zuidkant van Dordrecht.

Wegwerkzaamheden N3

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Meer informatie over alle werkzaamheden aan de N3

Hinder op uw route?

Zoek op route of wegnummer

Projecten op de N3

N3/A15/A16: aanpak Drechtsteden

Op de wegen in en rond de Drechtsteden staan regelmatig files. We passen het huidige wegennet (N3/A15/A16) aan en verbeteren zo de doorstroming en bereikbaarheid.

Samen werken aan een bereikbaar Zuid-Holland

We renoveren en vervangen een flink aantal tunnels, bruggen en viaducten in de provincie Zuid-Holland voor een vlotte en veilige doorstroming.

Feiten over de N3

De N3 is 10 km lang

  • De N3 is aangemerkt als route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, die om veiligheidsredenen niet door de Drechttunnel mogen.
  • Tussen Dordrecht Centrum en de snelweg A16 fungeert de N3 als autoweg. Door het ontbreken van een vluchtstrook geldt dit niet als snelweg.

Snelheid en spitsstroken

Nieuws over de N3