Autoweg N32

De N32 begint bij Wirdum en stopt ten zuiden van Leeuwarden bij knooppunt Werpsterhoek. Hier gaat de weg over in de autoweg N31.

Wegwerkzaamheden N32

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Hinder op uw route?

Zoek op route of wegnummer

Projecten op de N32

Zie ook