Snelweg A7

Snelweg A7

De A7 loopt van knooppunt Zaandam via Hoorn, de Afsluitdijk, Heerenveen en Winschoten naar Bad Nieuweschans bij de Duitse grens.

Wegwerkzaamheden A7

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Projecten op de A7

A7/A8: verbeteren bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn

We nemen maatregelen om de bereikbaarheid tussen Amsterdam en Hoorn te verbeteren en het aantal files te verminderen.

Noord-Holland: groot onderhoud wegen 2021

In Noord-Holland vervangen we onder meer versleten asfalt. Zo zorgen we voor een goede conditie van de wegen en een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer.

A2, A6, A7, A12, A27, A28 en N50: onderhoud wegen Midden-Nederland

Voor een vlotte en veilige doorstroming voert Rijkswaterstaat onderhoud uit aan de bestaande infrastructuur in Midden-Nederland.

Feiten over de A7

de A7 wordt bij Joure (A6) en Sneek en Groningen (N7) onderbroken

  • De A7 vormt samen met de autoweg N7 de langste snelweg van Nederland met 235,102 km.
  • De A7 kruist het Prinses Margrietkanaal bij de Prinses Margriettunnel, een aquaduct tussen Sneek en Joure.

De A7 over de Afsluitdijk

De Afsluitdijk is een 32 km lange dijk tussen Noord-Holland en Friesland en scheidt het IJsselmeer van de Waddenzee. De snelweg A7 loopt over de dijk heen.

Snelheid en spitsstroken A7

Nieuws over de A7

Zie ook