Snelweg A7

De A7 loopt van knooppunt Zaandam via Hoorn, de Afsluitdijk, Heerenveen en Winschoten naar Bad Nieuweschans bij de Duitse grens.

Wegwerkzaamheden A7

Op dit moment werken we aan de A7. Dit leidt tot verkeershinder op verschillende routes.

Hinder op uw route?

Zoek op route of wegnummer

Projecten op de A7

A1, A2, A6, A7, A12, A27, A28 en N50: onderhoud wegen Midden-Nederland

Voor een vlotte en veilige doorstroming voert Rijkswaterstaat onderhoud uit aan de bestaande infrastructuur in Midden-Nederland.

A7: herstel Prinses Margriettunnel

Door druk van grondwater is een van de tunneldelen van de Prinses Margriettunnel in de A7 is omhooggekomen en zijn trekpalen bezweken. Dit herstellen we.

A7/A8: verbeteren bereikbaarheid Amsterdam - Hoorn

We nemen maatregelen om de bereikbaarheid tussen Amsterdam en Hoorn te verbeteren en het aantal files te verminderen.

Feiten over de A7

de A7 wordt bij Joure, Sneek en Groningen onderbroken

  • De A7 vormt samen met de autoweg N7 de langste snelweg van Nederland met 235,1 km.
  • De A7 kruist het Prinses Margrietkanaal bij de Prinses Margriettunnel, een aquaduct tussen Sneek en Joure.

De A7 over de Afsluitdijk

De Afsluitdijk is een 32 km lange dijk tussen Noord-Holland en Friesland en scheidt het IJsselmeer van de Waddenzee. De snelweg A7 loopt over de dijk heen.

Snelheid en spitsstroken A7

Nieuws over de A7

Zie ook