Snelweg A7

De A7 loopt van knooppunt Zaandam via Hoorn, de Afsluitdijk, Heerenveen en Winschoten naar Bad Nieuweschans bij de Duitse grens.

Wegwerkzaamheden A7

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Hinder op uw route?

Check voor vertrek de hinder op snelwegen en diverse N-wegen van Rijkswaterstaat

Zoek op route of wegnummer

Projecten op de A7

A7: versterking brug Purmerend

Zwaar verkeer kan op dit moment niet over de brug in de A7 over het Noordhollandsch Kanaal bij Purmerend. Daarom versterken we in 2024 de brug.

A7: renovatie Westerwoldse Aa-brug

We renoveren de Westerwoldse Aa-brug in de A7. Onderdelen van de brug moeten worden vervangen of gerenoveerd zodat de brug de beoogde levensduur haalt.

A7/A8: verbeteren bereikbaarheid Amsterdam - Hoorn

We nemen maatregelen om de bereikbaarheid tussen Amsterdam en Hoorn te verbeteren en het aantal files te verminderen.

Feiten over de A7

de A7 wordt bij Joure, Sneek en Groningen onderbroken

  • De snelweg A7 vormt samen met de autoweg N7 de langste rijksweg van Nederland met 235,1 km.
  • De A7 kruist het Prinses Margrietkanaal bij de Prinses Margriettunnel, een aquaduct tussen Sneek en Joure.

De A7 over de Afsluitdijk

De Afsluitdijk is een 32 km lange dijk tussen Noord-Holland en Friesland en scheidt het IJsselmeer van de Waddenzee. De snelweg A7 loopt over de dijk heen.

Snelheid en spitsstroken A7

Nieuws over de A7

Zie ook