Autoweg N48

De autoweg N48 is een autoweg die van knooppunt Hoogeveen naar de N34/N340 bij Ommen loopt.

Wegwerkzaamheden N48

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Hinder op uw route?

Check voor vertrek de hinder op snelwegen en diverse N-wegen van Rijkswaterstaat

Zoek op route of wegnummer

Projecten op de N48

Onderhoud wegen Oost-Nederland

Rijkswaterstaat onderhoudt de wegen in Oost-Nederland. Zo zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming.

Feiten over de N48

De N48 is 19 km lang

  • Een deel van de N48 bij Ommen is in 2011 overgedragen aan de provincie Overijssel. Vanaf de rotonde Ommerkanaal richting Hoogeveen blijft de N48 een rijksweg.

Nieuws over de N48