Autoweg N31

De N31 is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel loopt van Zurich tot Midlum (bij Harlingen). Het tweede deel loopt van Marsum tot Drachten.

Wegwerkzaamheden N31

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Hinder op uw route?

Check voor vertrek de hinder op snelwegen en diverse N-wegen van Rijkswaterstaat

Zoek op route of wegnummer

Feiten over de N31

de N31 bij Harlingen heeft 3 pechhavens in elke richting in plaats van vluchtstroken

  • De N31 tussen Zurich en Midlum was in 1974 bedoeld als snelweg. Dit plan is nooit uitgevoerd.
  • De N31 bij Harlingen is in 2017 verdiept aangelegd, met een aquaduct in het Van Harinxmakanaal.

Nieuws over de N31

Zie ook