Snelweg A44

Snelweg A44

De A44 is een snelweg en loopt van knooppunt Burgerveen tot Wassenaar.

Wegwerkzaamheden A44

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Feiten over de A44

  • De A44 is de eerste snelweg ter wereld met ledverlichting.

Snelheid en spitsstroken A44

Projecten op de A44

Samen werken aan een bereikbaar Noord-Holland

We renoveren en vervangen tot circa 2030 een groot aantal werken in de provincie Noord-Holland. De bruggen, tunnels, wegen en sluizen worden hierdoor veiliger en duurzamer.

Nieuws over de A44

Zie ook