Autoweg N200

De autoweg N200 loopt vanaf de westkant van Amsterdam richting Haarlem naar het dorp Halfweg.

Wegwerkzaamheden N200

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Hinder op uw route?

Zoek op route of wegnummer

Projecten op de N200

Samen werken aan een bereikbaar Noord-Holland

We renoveren en vervangen bruggen, tunnels, wegen en sluizen in de provincie Noord-Holland. Deze worden hierdoor veiliger en duurzamer. Lees meer.

Zie ook