Autoweg N200

Autoweg N200

De autoweg N200 loopt vanaf de westkant van Amsterdam richting Haarlem naar het dorp Halfweg.

Wegwerkzaamheden N200

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Projecten op de N200

Samen werken aan een bereikbaar Noord-Holland

We renoveren en vervangen tot circa 2030 een groot aantal werken in de provincie Noord-Holland. De bruggen, tunnels, wegen en sluizen worden hierdoor veiliger en duurzamer.

Nieuws over de N200

Zie ook