Autoweg N200

De autoweg N200 loopt vanaf de westkant van Amsterdam richting Haarlem naar het dorp Halfweg.

Wegwerkzaamheden N200

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Hinder op uw route?

Check voor vertrek de hinder op snelwegen en diverse N-wegen van Rijkswaterstaat

Zoek op route of wegnummer

Zie ook