Snelweg A12

Snelweg A12

De A12 loopt van Den Haag naar Zevenaar en verbindt de Randstad via Gouda, Utrecht en Arnhem met het Ruhrgebied in Duitsland.

Wegwerkzaamheden A12

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Hinder op uw route?

Zoek op route of wegnummer

Projecten op de A12

A12: groot onderhoud Prins Clausplein

We voeren onderhoud uit aan de viaducten van het Prins Clausplein aan de A12. Zo kan het verkeer hier in de toekomst vlot en veilig blijven rijden.

A12: onderhoud knooppunt Velperbroek

Van 13 tot en met 16 mei 2022 voeren we onderhoud uit aan de snelweg A12 bij knooppunt Velperbroek. Er is verkeers- en geluidhinder en extra reistijd.

A12: vervangen tuien Galecopperbrug

We voeren onderhoud uit aan de Galecopperbrug in de snelweg A12 bij Utrecht richting Arnhem. Daarbij vervangen we de tuien van de zuidbrug.

Feiten over de A12

De A12 is 137 km lang

  • De A12 is de oudste snelweg van ons land. De weg tussen Voorburg en Zoetermeer werd op 15 april 1937 geopend.
  • De A12 is een van de drukste snelwegen en een van de belangrijkste oost-west-verbindingen van ons land.
  • Tijdens de Tweede Wereldoorlog noemden omwonenden de A12 het Hazepad. Ze hoopten dat de bezetters via deze weg snel terug zouden keren naar Duitsland.
  • De geallieerden hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog de A12 intensief gebombardeerd.
  • Bij Zoetermeer, Woerden, Gouda, Veenendaal, Ede en knooppunt Prins Clausplein en Voorburg liggen spitsstroken.
  • De A12 wordt ook wel de Regenboogroute genoemd. Deze naam komt voort uit de verschillende landschapstypen die de A12 doorkruist: bos, stad, weide en moza├»ekgebieden (agrarisch gebied in transformatie).

Snelheid en spitsstroken

Nieuws over de A12