Snelweg A12

De A12 loopt van Den Haag naar Zevenaar en verbindt de Randstad via Gouda, Utrecht en Arnhem met het Ruhrgebied in Duitsland.

Wegwerkzaamheden A12

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Hinder op uw route?

Check voor vertrek de hinder op snelwegen en diverse N-wegen van Rijkswaterstaat

Zoek op route of wegnummer

Projecten op de A12

A12: Slim Reizen

Met het project A12: Slim Reizen stimuleren we reizigers om slim te reizen op de A12 Arnhem – Duitse grens en de omringende wegen.

A12: vervangen tuien Galecopperbrug

We voeren onderhoud uit aan de Galecopperbrug in de snelweg A12 bij Utrecht richting Arnhem. Daarbij vervangen we de tuien van de zuidbrug.

Samen werken aan een bereikbaar Utrecht

We renoveren en vervangen bruggen, tunnels, wegen en sluizen in de provincie Utrecht. Deze worden hierdoor veiliger en duurzamer. Lees meer.

Feiten over de A12

De A12 is 137 km lang

  • De A12 is de oudste snelweg van ons land. De weg tussen Voorburg en Zoetermeer werd op 15 april 1937 geopend.
  • De A12 is een van de drukste snelwegen en een van de belangrijkste oost-west-verbindingen van ons land.
  • Tijdens de Tweede Wereldoorlog noemden omwonenden de A12 het Hazepad. Ze hoopten dat de bezetters via deze weg snel terug zouden keren naar Duitsland.
  • De geallieerden hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog de A12 intensief gebombardeerd.
  • Bij Zoetermeer, Woerden, Gouda, Veenendaal, Ede en knooppunt Prins Clausplein en Voorburg liggen spitsstroken.
  • De A12 wordt ook wel de Regenboogroute genoemd. Deze naam komt voort uit de verschillende landschapstypen die de A12 doorkruist: bos, stad, weide en moza├»ekgebieden (agrarisch gebied in transformatie).

Podcast Toen de snelweg ontstond

Nog geen 100 jaar geleden kenden we de snelweg nog niet. Historicus Bert Toussaint vertelt in deze podcast meer over de geschiedenis van de snelweg.

Podcast Toen de snelweg ontstond

Historicus Bert Toussaint vertelt over de geschiedenis van de snelweg. Nog geen 100 jaar geleden was er in de verste verte geen snelweg te vinden. Hoe is deze ontstaan?

Snelheid en spitsstroken

Nieuws over de A12