Autoweg N44

De N44 loopt van Wassenaar naar 's-Gravenhage. De weg is een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 70 km/u.

Wegwerkzaamheden N44

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Hinder op uw route?

Check voor vertrek de hinder op snelwegen en diverse N-wegen van Rijkswaterstaat

Zoek op route of wegnummer

Nieuws over de N44

Zie ook