Tunnels

Rijkswaterstaat speelt als tunnelbeheerder een grote rol in het bereikbaar en veilig houden van onze tunnels. We beheren op dit moment 20 tunnels. Er staan nog 4 andere tunnels op de planning.

Een tunnel is een kunstmatig aangelegde (onder)doorgang of overkapping die als doel heeft transport tussen 2 punten mogelijk te maken.

Soorten tunnels en redenen voor aanleg

Globaal zijn Nederlandse tunnels in te delen in 2 soorten. Enerzijds tunnels waarbij de weg ondergronds ligt om een water-, snel- of spoorweg te passeren. Anderzijds worden landtunnels aangelegd om natuurgebieden te ontzien en efficiënter om te gaan met de beschikbare ruimte in ons dichtbevolkte land of de barrièrewerking van snelwegen op te heffen. Landtunnels zijn in de praktijk vaak bovengrondse, overkapte snelwegen.

Tunnels in beheer van Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat beheert 20 tunnelcomplexen. De komende jaren komen daar nog 4 tunnels bij. 

Tunnelkaart

Waar de tunnels die wij beheren liggen, ziet u op de tunnelkaart. Klik op een tunnelicoontje in de kaart voor meer informatie.

Overzicht van onze tunnels

De tabel geeft een overzicht van de tunnels die wij als Rijkswaterstaat beheren.

Naam
(Rijks)weg
Gemeente
Jaar van openstelling
Velsertunnel
A22
Velsen
1957
Coentunnel
A10
Amsterdam
1966/2013
Schipholtunnel
A4
Haarlemmermeer
1966
Beneluxtunnel
A4
Schiedam/Rotterdam
1967
Heinenoordtunnel
A29
Barendrecht/Binnenmaas
1969
Vlaketunnel
A58
Reimerswaal/Kapelle
1975
Drechttunnel
A16
Dordrecht/Zwijndrecht
1977
Botlektunnel
A15
Rotterdam
1980
Zeeburgertunnel
A10
Amsterdam
1990
Noordtunnel
A15
Alblasserdam/Hendrik-Ido-Ambacht
1991
Wijkertunnel
A9
Beverwijk/Velsen
1996
Sijtwendetunnels
N14
Leidschendam-Voorburg
2003
Thomassentunnel
A15
Rotterdam
2004
Tunnel Swalmen
A73
Roermond
2008
Roertunnel
A73
Roermond
2008
Leidsche Rijntunnel
A2
Utrecht
2011
Salland Twentetunnel
N35
Hellendoorn
2015
KetheltunnelA4
Schiedam
2015
Koning Willem-Alexandertunnel
A2/N2
Maastricht
2016
Gaasperdammertunnel
A9
Amsterdam
2020

Tunnels in bouw- en planfase

Naam
(Rijks)
Gemeente
Jaar van openstelling
Maasdeltatunnel
A24
Rotterdam
2024 (prognose)
Hollandtunnel
A24
Vlaardingen
2024 (prognose)
Rottemerentunnel
A13-A16
Lansingerland
2025 (prognose)
Zuidasdok
A10
Amsterdam
2034 (prognose)

Wilt u uitgebreide informatie over tunnels lezen? In de brochure Veilig en vlot door onze tunnels staan interessante wetenswaardigheden.

Systemen in tunnels

Om het verkeer veilig te kunnen begeleiden en incidenten goed te kunnen afhandelen, zijn tunnels uitgerust met een groot aantal systemen die vanuit een verkeerscentrale worden bediend. Daarbij gaat het onder meer om:

  • verkeerssystemen, zoals matrixborden, detectielussen, verkeerslichten en afsluitbomen.
  • veiligheidssystemen, zoals verlichting, zichtmeters, camera’s, luidsprekers, een omroepinstallatie, brandblussers, ventilatoren voor de afvoer van rook, vluchtdeuren met audiovisuele bewijzering, en een vluchtgang met overdruk en een intercom.

Afsluiten tunnelbuis

Er zijn verschillende redenen waarom we een tunnelbuis (tijdelijk) afsluiten. We doen dat bijvoorbeeld wanneer er een ongeluk is gebeurd in de tunnel, als de veiligheidsinstallatie onverhoopt uitvallen of als een te hoge vrachtwagen de tunnel wil inrijden. Ook sluiten we bij een beperkt aantal tunnels een tunnelbuis soms af als er een file in de tunnel dreigt te ontstaan. Verder sluiten we een tunnelbuis wel eens af voor onderhouds- en renovatiewerkzaamheden.

Het tunnelverhaal van Rijkswaterstaat

Sinds de komst van de Nederlandse Tunnelwet moeten tunnels voldoen aan strenge veiligheidseisen. Hoe zorgen we ervoor dat onze tunnels veilig zijn én blijven? Welke maatregelen nemen wij bij incidenten? En hoe kunt u als weggebruiker zélf bijdragen aan veilige tunnels? Deze animatie leidt u in enkele minuten door het tunnelverhaal van Rijkswaterstaat.

(Beeldtitel: Het tunnelverhaal in vogelvlucht. Een animatie.) VOICE-OVER: Nederland heeft veel tunnels waar u waarschijnlijk regelmatig doorheen rijdt. Rijkswaterstaat beheert 20 van deze tunnels. De overige tunnels worden beheerd door andere overheden zoals gemeenten en provincies. Als tunnelbeheerder zorgen we ervoor dat de tunnels veilig en betrouwbaar zijn en goed werken. Daarvoor volgen we de strenge veiligheidseisen van de Nederlandse Tunnelwet. Deze wet bestaat nog niet zo heel erg lang. U herinnert zich misschien nog wel de verschrikkelijke tunnelbranden in de Alpen eind jaren 90 en begin 2000, waarbij veel doden vielen. Toen waren de veiligheidseisen voor een tunnel nog niet vastgelegd in de wet. De EU-landen wilden koste wat kost zulke rampen in de toekomst voorkomen. Daarom heeft het Europees Parlement een Europese richtlijn opgesteld. De Nederlandse overheid heeft de Europese richtlijn vertaald naar de Tunnelwet. Daarin staat aan welke veiligheidseisen de Nederlandse tunnels moeten voldoen. De Tunnelwet is op sommige punten strenger dan de Europese richtlijn omdat er dagelijks enorm veel verkeer door onze tunnels rijdt. Als tunnelbeheerder onderhouden we onze tunnels goed en zorgen we ervoor dat veiligheidsvoorzieningen zoals ventilatiesystemen, vluchtdeuren, verlichting camera's en luidsprekers goed werken. Wegverkeersleiders houden al onze tunnels 24 uur per dag, 7 dagen per week vanuit verkeerscentrales in de gaten. Dit doen zij met behulp van camera's en detectiesystemen. Dus mocht er in een tunnel toch een keer een onveilige situatie ontstaan bijvoorbeeld door een ongeluk dan kunnen we razend snel stappen nemen zodat weggebruikers zich in veiligheid kunnen brengen. Het kan zijn dat we hiervoor rijstroken moeten afsluiten de snelheid in de tunnel tijdelijk verlagen of de tunnel zelfs even helemaal afsluiten. Zo krijgen de nood- en hulpdiensten de ruimte. (Een luidspreker verschijnt.) Bij een ongeluk geeft de wegverkeersleider de weggebruikers instructies via de luidsprekers in de tunnel of een bericht via de autoradio. Bij brand zal hij de weggebruikers instrueren om de tunnel via de vluchtdeuren te verlaten. Ook kunnen weggebruikers zelf contact leggen met de wegverkeersleider via de noodtelefoon in de hulppostkast. Ook u kunt bijdragen aan veilige tunnels. Namelijk door altijd uw lichten aan te doen wanneer u door een tunnel rijdt voldoende afstand te houden tot de auto voor u en u aan de maximale snelheid te houden. (Auto's verlaten een tunnel.) Zo werken we allemaal hard aan veilige en betrouwbare tunnels. En met resultaat, want de Nederlandse tunnels behoren tot de veiligste van Europa. Prettig idee, toch, als u er volgende keer doorheen rijdt? (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/tunnels. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2020.) RUSTIGE MUZIEK DIE ZACHTJES WEGEBT