Tunnelveiligheid

Tunnelveiligheid

Enkele grote tunnelbranden in de Alpen waren voor het Europese Parlement reden om in een Europese tunnelrichtlijn strenge veiligheidseisen vast te leggen. De richtlijn werd in 2004 ingevoerd en verplichtte alle EU-landen om tunnelveiligheid vast te leggen in nationale wet- en regelgeving.

Veilige tunnels

In Nederland is de Europese tunnelrichtlijn in 2006 omgezet in nationale tunnelwetgeving, die strenger is dan de richtlijn. Zo geldt de Europese richtlijn voor bestaande en nieuwe tunnels van 500 meter of langer die onderdeel zijn van het trans-Europese wegennet. De Nederlandse Tunnelwet geldt voor alle verkeerstunnels van 250 meter of langer. Bovendien stelt de Nederlandse wet in tegenstelling tot de Europese richtlijn dat verkeer per tunnelbuis maar in één richting mag rijden.

De invoering van de Europese tunnelrichtlijn heeft ervoor gezorgd dat de veiligheid van veel Europese tunnels enorm is verbeterd. Zo zijn vluchtwegen aangelegd en adequate veiligheidssystemen aangebracht.

Tunnelwet

In Nederland is de ‘Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels’ en de bijbehorende ‘Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels’ van toepassing voor alle nieuwe en bestaande wegtunnels die langer zijn dan 250 meter.

Meer over de tunnelwet

Veiligheidsexperts

De overheid wil dat alle kennis over tunnelveiligheid beschikbaar is voor tunnelbouwers en beheerders. Ook wil de overheid de veiligheid in tunnels kunnen controleren. 2 organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat, met experts op het gebied van tunnelveiligheid, zorgen daarvoor. Het betreft het Steunpunt Tunnelveiligheid en het Bureau Veiligheidsbeambte.

Steunpunt Tunnelveiligheid

Het Steunpunt Tunnelveiligheid is het loket binnen Rijkswaterstaat waar alle kennis over tunnelveiligheid gebundeld is. Het Steunpunt Tunnelveiligheid verricht onderzoek, stelt kaders en richtlijnen op, ontwikkelt instrumenten en adviseert projectorganisaties en tunnelbeheerders over ondergrondse constructies en de daarbij behorende veiligheidsmaatregelen.

Meer over het Steunpunt Tunnelveiligheid

Bureau Veiligheidsbeambte

In de ‘Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels’ is vastgelegd dat er voor elke wegtunnel in Nederland die langer is dan 250 meter, een onafhankelijke veiligheidsbeambte moet zijn die de tunnelbeheerder adviseert over tunnelveiligheid.

Meer over Bureau Veiligheidsbeambte

Wat te doen bij file, pech, een ongeval of brand in een tunnel

Om weggebruikers te informeren wat ze moeten doen bij pech, een ongeval of brand in een tunnel, heeft Rijkswaterstaat animaties gemaakt met veiligheidsinstructies. Hierin wordt verteld hoe u het beste kunt handelen in dergelijke situaties.

In de brochure veilig en vlot door onze tunnels is puntsgewijs samengevat wat u moet doen bij file, pech, een ongeval of brand in een tunnel.

Meer over pech, ongeval of brand in een tunnel

Zie ook

Onderliggende pagina's