Onderhoud in tunnels

Rijkswaterstaat beheert op dit moment 20 tunnels. Daar komen de komende jaren nog 4 tunnels bij.

Om te zorgen dat onze tunnels veilig blijven en maximaal beschikbaar zijn, voeren we onderhoud uit. Daarbij maken we onderscheid tussen regulier vast onderhoud en groot onderhoud.

Regulier vast onderhoud

Dagelijks voeren we vast onderhoud uit. Naast het schoonhouden van bijvoorbeeld de tunnelwanden, kijken we de verlichting, ventilatoren, camera’s en geluidsinstallaties na. Ook controleren we de hulppostkasten. Verder testen we regelmatig of alle installaties in de tunnels nog goed werken. Kleine reparaties voeren we direct uit. En storingen verhelpen we zo snel mogelijk.

Het regulier vast onderhoud vindt voor een groot deel achter de schermen plaats. Buiten het zicht van automobilisten en zo veel mogelijk ’s nachts en in de weekenden. Dan is er minder verkeer op de weg en blijft de hinder beperkt. Soms is het nodig om een rijstrook af te sluiten voor de werkzaamheden. Het komt ook weleens voor dat een tunnelbuis voor 1 of meerdere nachten dicht gaat.

Groot onderhoud

Naast het reguliere onderhoud voeren we regelmatig grondige inspecties uit om te bepalen of voor onze tunnels groot onderhoud noodzakelijk is. Hierbij gaat het onder meer om het vervangen van de ventilatoren, camera’s, verlichting of vluchtdeuren. Ook het aanpassen of vernieuwen van de software om de tunnels op afstand vanuit de verkeerscentrale te bedienen, valt onder groot onderhoud. Om deze werkzaamheden uit te voeren is het vaak noodzakelijk een tunnelbuis voor een heel weekend af te sluiten.

Omleidingsroutes

Als het voor onderhoudswerkzaamheden nodig is om een tunnelbuis of zelfs een hele tunnel af te sluiten, stellen we omleidingsroutes in.