A15

Thomassentunnel (A15)

De Burgemeester Thomassentunnel, kortweg Thomassentunnel, maakt onderdeel uit van de snelweg A15. De tunnel ligt bij het dorp Rozenburg (Zuid-Holland), in de gemeente Rotterdam en loopt onder het Calandkanaal door.

de tunnel is vernoemd naar oud-burgemeester van Rotterdam Wim Thomassen

De Thomassentunnel ligt tussen de Calandbrug aan de noordzijde en bedrijfsterreinen aan de zuidzijde in. De tunnel heeft een lengte van 1.102 m en jaarlijks rijden er 20 miljoen voertuigen doorheen. De tunnel wordt 24/7 bediend en bewaakt vanuit de Verkeerscentrale Zuid-West Nederland in Rhoon.

De naam verwijst naar de heer Wim Thomassen, tussen 1965 en 1974 burgemeester van Rotterdam, die veel heeft betekend voor de ontwikkeling van de Rotterdamse haven.

Ontlasting Calandbrug

De Calandbrug is in 1969 in gebruik genomen en gelegen in het tracé van de autoweg N15. De N15 ontsluit het Europoort-gebied en de autoweg N57 via de A15. Ter hoogte van Rozenburg gaat de N15 over in de A15.

De Thomassentunnel verlicht de verkeersdrukte van de Calandbrug die op drukke momenten minstens een kwartier per uur open stond

De industriële bedrijvigheid groeide sterk in de periode vanaf 1965. Hierdoor kwam er een zware stroom vrachtverkeer vanaf de Maasvlakte op gang. Bovendien nam ook het forensenverkeer via de N57 fors toe. Doordat de Calandbrug op drukke momenten minstens een kwartier per uur was geopend en door de sterke toename van het wegverkeer deed zich steeds vaker filevorming voor rond de Calandbrug.

De aanleiding voor de bouw van de Thomassentunnel is de ontlasting van de Calandbrug. De brug wordt nog steeds ingezet voor vrachtvervoer van gevaarlijke stoffen, dat niet door de tunnel mag.

Bouw van de tunnel

In 1999 begon de bouw van de Thomassentunnel. De tunnel bestaat uit een afgezonken deel, met aan beide zijden een ter plaatse gebouwde gesloten tunnel die overgaat in een open toerit. Tussen de Calandbrug en de tunnel zit slechts 50 m ruimte. Het ontwerp is beïnvloed door de beperkte beschikbare bouwruimte en door de diepte (14 m) van het Calandkanaal.

De tunnel bestaat uit 6 elementen en die zijn gebouwd in de dokken van de vroegere scheepswerf Verolme-Botlek aan de Nieuwe waterweg. De ter plaatse gebouwde tunneldelen, evenals de open opritten werden gebouwd in een tijdelijke bouwkuip van damwanden.

Tijdens de bouw van de tunnel bleef het betonnen windscherm op de westoever, voor het veilig passeren van hoge windgevoelige containerschepen, in werking. De Thomassentunnel is op 18 juni 2004 geopend.

Constructie van de tunnel

De Thomassentunnel bestaat uit 2 verkeersbuizen met beide 3 rijbanen. De buis richting Europoort/Tweede Maasvlakte, bevatte in eerste instantie 2 rijstroken. Ruim 10 jaar na de bouw van de tunnel was de verkeersintensiteit zodanig toegenomen dat er files begonnen te ontstaan.

Daarom werd op 15 september 2014 een extra rijstrook opengesteld voor het verkeer. In de tunnel zijn geen vluchtstroken aanwezig. De verkeersbuizen zijn onderling gescheiden door een middentunnelkanaal. Dit middentunnelkanaal doet dienst als vluchtroute bij calamiteiten, het onderbrengen van kabels en leidingen en een vrije doorgang van het tunnelpersoneel bij onderhoudswerkzaamheden.

Bij het ontwerp van de dienstgebouwen heeft de architect zich laten inspireren door het lijnenspel van een Ferrari Testarossa

Op beide oevers is een dienstgebouw gerealiseerd. Vanuit het bedieningsgebouw Oost kan de tunnel lokaal worden bediend. Bij het ontwerp van de dienstgebouwen heeft de architect zich laten inspireren door lijnenspel van een Ferrari Testarossa. Vandaar de rode kleur van de dienstgebouwen.

Tunnels in de A15

Behalve de Thomassentunnel maken ook de Botlektunnel en Noordtunnel deel uit van de snelweg A15.

Wanneer is de Thomassentunnel dicht?

Kijk voor actuele verkeersinformatie op Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. Bekijk daar ook de mogelijk geplande wegwerkzaamheden op de A15. Soms komt het voor dat de tunnel tijdelijk gesloten is voor onderhoud.

Nieuws