A15

Noordtunnel (A15)

De Noordtunnel is een tunnel die onder de rivier de Noord gaat. De tunnel maakt onderdeel uit van de snelweg A15 en ligt tussen Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht in Zuid-Holland.

de Noordtunnel loopt onder rivier de Noord door

In de jaren 70 van de vorige eeuw werd het steeds drukker op de A15 en ontstonden er dagelijks files. Dit kwam omdat de brug over de Noord bij Alblasserdam de enige verbinding over rivier de Noord was.

Omdat de roep om een nieuwe verbinding steeds luider werd, koos Rijkswaterstaat voor de bouw van een nieuwe tunnel.

Exploitatiemaatschappij Tunnel onder de Noord

In de 2e helft van de jaren 70 werd begonnen aan het ontwerp van de Noordtunnel. In 1986 begon de aanbesteding, maar vanwege geldgebrek ging de aanbesteding toen niet door. Door een regeringsbesluit werd besloten om de Noordtunnel toch te laten bouwen en de bouw met privaat geld te laten financieren. Met ingang van 1 februari 2022 is de financiering volledig afbetaald en is de tunnel eigendom van de staat.

Op 25 november 1988 is een overeenkomst gesloten waarin werd besloten de Noordtunnel te ontwerpen, bouwen en die privaat te laten financieren door de Exploitatiemaatschappij Tunnel onder de Noord (ETN), een combinatie van de Postbank en Société Général. ETN exploiteert de tunnel, het rijk bedient en onderhoudt de tunnel. In 1989 werd met de bouw begonnen en deze werd afgerond in 1992. De Noordtunnel is op 25 januari 1992 voor het verkeer in gebruik genomen.

Omdat de brug over de Noord de enige verbinding over rivier de Noord was, werd de roep om een nieuwe verbinding steeds luider

Constructie van de tunnel

De tunnellengte bedraagt links 530 m en rechts 540 m. De Noordtunnel bestaat uit 2 verkeersbuizen met elk 3 rijstroken; een verkeersbuis richting Rotterdam en een verkeersbuis richting Gorinchem.

De verkeersbuizen zijn onderling gescheiden door een middentunnelkanaal. Dit middentunnelkanaal doet dienst als vluchtroute bij calamiteiten, het onderbrengen van kabels en leidingen en een vrije doorgang van het tunnelpersoneel voor onderhoud. In de tunnel zijn geen vluchtstroken aanwezig. De tunnel wordt 24/7 bediend en bewaakt vanuit de Verkeerscentrale Zuid-West Nederland in Rhoon.

Tunnels in de A15

Behalve de Noordtunnel maken ook de Botlektunnel en Thomassentunnel deel uit van snelweg A15.

Wanneer is de Noordtunnel dicht?

Kijk voor actuele verkeersinformatie op Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. Bekijk op deze pagina ook de mogelijk geplande wegwerkzaamheden op de A15. Soms komt het voor dat de tunnel tijdelijk gesloten is vanwege onderhoud.

Renovatie

Na 2025 zal de Noordtunnel gerenoveerd worden. We vervangen dan de technische installaties, en voeren onderhoud uit aan het beton. De planning is nog niet bekend. Wel zijn de voorbereidingen in volle gang.

De onderste steen boven: civieltechnische onderzoeken Noordtunnel

(Over foto's van tunnels verschijnt in witte letters de tekst: project tunnelrenovaties Zuid-Holland, één doel: de tunnels veilig en beschikbaar houden. Beneluxtunnel, Botlektunnel, Drechttunnel, Noordtunnel, Sijtwendetunnel, Thomassentunnel, Tweede Heinenoordtunnel. De onderste steen boven. Civieltechnische onderzoeken Noordtunnel.) STEVIGE MUZIEK LEVENDIGE MUZIEK WILLEM HIJMANS: De Noordtunnel was begin september een aantal nachten dicht, omdat we onderzoek deden naar de constructie. De Noordtunnel is een van de bestaande tunnels in Zuid-Holland die een grote opknapbeurt nodig hebben. We vervangen de installaties en voeren maatregelen uit om de constructie weer klaar te maken voor de toekomst. We willen precies in beeld brengen wat er allemaal moet gebeuren, zodat we dat in één keer goed kunnen uitvoeren, dat we onnodige kosten voorkomen en dat we de tunnel zo min mogelijk hoeven af te sluiten voor het verkeer. (Aldus Willem Hijmans.) STEPHAN VAN DER HORST: Een van de onderzoeken die we hebben gedaan, is naar het daglichtrooster, dat is het rooster boven de inrit van de tunnel. Een ander voorbeeld is het onderzoek naar de zinkvoegen. We hebben gaten geboord in het dak om bij de zinkvoegen te kunnen komen, dat zijn de voegen die ooit bij de bouw van de tunnel zijn gemaakt voor de waterafdichting, om daar goed bij te kunnen komen en met een camera door dat gat te kunnen om goed de staat van de voegen te kunnen zien. We hebben ook onderzoek gedaan naar gevaarlijke stoffen in de tunnel, voorbeelden als asbest, PAK's en PCB's, om goed in beeld te hebben waar die aanwezig zijn in de tunnel, zodat we daar straks met de renovatie rekening mee kunnen houden en veilig kunnen werken, zodat we tijdens de werkzaamheden niet verrast worden doordat we die stoffen tegenkomen. We hebben ook onderzoek gedaan naar het beton om goed de schades van het beton in beeld te hebben, zodat we weten hoeveel betonherstel we moeten uitvoeren, maar ook naar de hittewerende bekleding op het dak, op het dak zit hittewerende bekleding, die is hier en daar beschadigd, om goed in beeld te hebben welke schades en hoeveel schades we hebben in de tunnel, zodat we precies weten hoeveel we straks moeten renoveren. (Mannen met oranje veiligheidskleding aan zijn aan het werk in de tunnel.) DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER De onderzoeken hebben heel veel informatie opgeleverd, we hebben een goed beeld gekregen van de tunnel, we weten nu heel goed hoe de staat van de constructie is en hoe die ervoor staat. De tunnel is nu ruim dertig jaar oud, staat er redelijk voor zoals we hadden verwacht, gelukkig geen hele grote verrassingen, dus we gaan nu verder werken aan de voorbereiding van de renovatie. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/tunnelrenovaties-zh. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2023.) DE LEVENDIGE MUZIEK STOPT

Nieuws