A15

Noordtunnel (A15)

De Noordtunnel is een tunnel die onder de rivier de Noord gaat. De tunnel maakt onderdeel uit van de snelweg A15 en ligt tussen Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht in Zuid-Holland.

de Noordtunnel loopt onder rivier de Noord door

In de jaren 70 van de vorige eeuw werd het steeds drukker op de A15 en ontstonden er dagelijks files. Dit kwam omdat de brug over de Noord bij Alblasserdam de enige verbinding over rivier de Noord was.

Omdat de roep om een nieuwe verbinding steeds luider werd, koos Rijkswaterstaat voor de bouw van een nieuwe tunnel.

Exploitatiemaatschappij Tunnel onder de Noord

In de 2e helft van de jaren 70 werd begonnen aan het ontwerp van de Noordtunnel. In 1986 begon de aanbesteding, maar vanwege geldgebrek ging de aanbesteding toen niet door. Door een regeringsbesluit werd besloten om de Noordtunnel toch te laten bouwen en de bouw met privaat geld te laten financieren. Met ingang van 1 februari 2022 is de financiering volledig afbetaald en is de tunnel eigendom van de staat.

Op 25 november 1988 is een overeenkomst gesloten waarin werd besloten de Noordtunnel te ontwerpen, bouwen en die privaat te laten financieren door de Exploitatiemaatschappij Tunnel onder de Noord (ETN), een combinatie van de Postbank en Société Général. ETN exploiteert de tunnel, het rijk bedient en onderhoudt de tunnel. In 1989 werd met de bouw begonnen en deze werd afgerond in 1992. De Noordtunnel is op 25 januari 1992 voor het verkeer in gebruik genomen.

Omdat de brug over de Noord de enige verbinding over rivier de Noord was, werd de roep om een nieuwe verbinding steeds luider

Constructie van de tunnel

De tunnellengte bedraagt links 530 m en rechts 540 m. De Noordtunnel bestaat uit 2 verkeersbuizen met elk 3 rijstroken; een verkeersbuis richting Rotterdam en een verkeersbuis richting Gorinchem.

De verkeersbuizen zijn onderling gescheiden door een middentunnelkanaal. Dit middentunnelkanaal doet dienst als vluchtroute bij calamiteiten, het onderbrengen van kabels en leidingen en een vrije doorgang van het tunnelpersoneel voor onderhoud. In de tunnel zijn geen vluchtstroken aanwezig. De tunnel wordt 24/7 bediend en bewaakt vanuit de Verkeerscentrale Zuid-West Nederland in Rhoon.

Tunnels in de A15

Behalve de Noordtunnel maken ook de Botlektunnel en Thomassentunnel deel uit van snelweg A15.

Wanneer is de Noordtunnel dicht?

Kijk voor actuele verkeersinformatie op Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. Bekijk op deze pagina ook de mogelijk geplande wegwerkzaamheden op de A15. Soms komt het voor dat de tunnel tijdelijk gesloten is vanwege onderhoud.

Renovatie

Na 2025 zal de Noordtunnel gerenoveerd worden. We vervangen dan de technische installaties, en voeren onderhoud uit aan het beton. De planning is nog niet bekend.

Nieuws