Steunpunt tunnelveiligheid

Het Steunpunt Tunnelveiligheid is het loket binnen Rijkswaterstaat waar alle kennis over tunnelveiligheid gebundeld is.

Hoewel tunnels relatief veilig zijn, vraagt tunnelveiligheid voortdurende aandacht. Het steunpunt Tunnelveiligheid (STV), onderdeel van de afdeling Installaties en Bediening van Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud, functioneert als kenniscentrum voor deskundigen op dit gebied. Dit zijn onder andere beleidsmakers, ingenieursbureaus, ontwerpers, bouwers, tunnelbeheerders en bestuurders.

Integrale veiligheidsfilosofie

Het STV verricht onderzoek, stelt kaders en richtlijnen op, ontwikkelt instrumenten en adviseert over ondergrondse constructies en de daarbij behorende veiligheidsmaatregelen.

Het steunpunt heeft een brede deskundigheid op het gebied van risicoanalyses, verkeerskundige aspecten en in het menselijk gedrag bij calamiteiten. Bovendien hanteert het steunpunt bij zijn advisering een integrale benadering waarbij de preventie van ongevallen, de zelfredzaamheid en de hulpverlening centraal staan.

De integrale veiligheidsfilosofie van het Steunpunt Tunnelveiligheid bestaat uit de volgende bouwstenen:

De samenhang tussen de bouwstenen is beschreven in de notitie Integrale veiligheidsfilosofie Steunpunt Tunnelveiligheid. De richtlijnen die voort zijn gekomen uit bovenstaande veiligheidsfilosofie zijn opgenomen in de Landelijke tunnelstandaard. Alle genoemde publicaties binnen dit dossier zijn terug te vinden op de documentenpagina's onder het betreffende ondewerp.

Bij al onze projecten met betrekking tot de aanleg of een grootschalige renovatie van een tunnel, worden we ondersteund door tunnelveiligheidsadviseurs. Het STV beantwoordt daarnaast onze vragen en adviseert over en ondersteunt de organisatie van onze tunnelbeheerders bij het toepassen van actuele veiligheidskaders en -richtlijnen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het STV of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.