A73

Roertunnel (A73)

De Roertunnel ligt in het Limburgse Roermond en is onderdeel van de snelweg A73. Met een lengte van 2450 m behoort het tot de langste landtunnels voor autoverkeer van Nederland. De Roertunnel werd in 2008 geopend.

de Roertunnel is aangelegd om natuurgebied Roerdal te ontlasten

De snelweg A73 is een belangrijke verbinding in Limburg tussen Venlo en Roermond. Door de tunnel worden verschillende woonwijken en natuurgebied Roerdal bij Roermond ontlast.

Bouw van de Roertunnel

De tunnel loopt onder rivier de Roer en bereikt daar het diepste punt: -12 m. Het bouwen van de tunnel in de rivier was complex. De Roer moest immers ongestoord blijven stromen.

Om ervoor te zorgen dat het grondwater de autosnelweg niet bereikt, is bij de aanleg zo’n 19.000 m² grondwaterkerende folie van 1,3 m dik aangebracht. Om te voorkomen dat de folie ging opdrijven is een zandlaag aangebracht. Daarna is de weg binnen de folieconstructie verder afgebouwd.

Bij de bouw van de tunnel is gebruik gemaakt van 19.000 m² grondwaterkerende folie om de A73 tegen grondwater te beschermen

De bouw van de Roertunnel startte in 2003 en duurde 5 jaar. De tunnel bestaat uit 2 tunnelbuizen, gescheiden door een vluchtgang. In beide richting tussen Venlo en Maasbracht lopen 2 rijstroken zonder vluchtstroken.

Bediening vanuit verkeerscentrale Helmond

Behalve de Roertunnel maakt ook de Tunnel Swalmen onderdeel uit van de A73. In 2019 is de lokale bediening van beide tunnels overgeplaatst naar de verkeerscentrale Zuid-Nederland in Helmond. De tunnels worden 24/7 bediend en bewaakt vanuit de verkeerscentrale.

Tunneldoseren Roertunnel

File in een tunnel is gevaarlijk. Daarom willen we voorkomen dat er file in de Roertunnel ontstaat. Met tunneldoseren beperken we het aantal voertuigen dat de tunnel inrijdt. Met behulp van verkeersmanagementsystemen zorgen we ervoor dat de file niet in maar voor de tunnel komt te staan. Het verkeer rijdt daarna gedoseerd door de tunnelbuis.

Wanneer is de Roertunnel dicht?

De Roertunnel is bijna nooit helemaal dicht. Tijdens werkzaamheden of incidenten kan het voorkomen dat we een tunnelbuis moet afsluiten. Af en toe en in uitzonderlijke gevallen komt het voor dat dat beide buizen dicht moeten. Het verkeer wordt dan omgeleid.

Nieuws over de Roertunnel