A10 Zuid/Zuidasdok: betere bereikbaarheid Amsterdam en noordelijke Randstad

Waarom

  • Zuidasdok zorgt voor een betere bereikbaarheid van Amsterdam en de noordelijke Randstad.
  • De verbreding van de A10 Zuid tussen knooppunt De Nieuwe Meer en Amstel en het scheiden van doorgaand en bestemmingsverkeer, verbetert de doorstroming.
  • De autotunnel in het hart van Zuidas geeft ruimte voor uitbreiding van het station en extra groen.
  • Vernieuwing en uitbreiding van station Amsterdam Zuid draagt bij aan een grotere capaciteit en een mogelijke doorontwikkeling naar een internationaal treinstation.

Alle doelen en resultaten

Hoe

verbreden A10 Zuid en gedeeltelijke ondertunneling ter hoogte van de Zuidas, reconstructie knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel, vernieuwen en uitbreiden station

Heb ik last van de werkzaamheden?

Als u woont of werkt op de Zuidas, of door het gebied reist, kunt u te maken krijgen met bouwverkeer, wegafsluitingen en extra reistijd door omleidingsroutes en extra drukte op de weg. Op de A10 Zuid krijgt u in 2024 te maken met weekendafsluitingen waarbij de hinder kan oplopen tot 1 uur.

Als we de A10 Zuid afsluiten, gebeurt dat zoveel mogelijk in 1 rijrichting en in rustige periodes, zoals vakanties, feestdagen, weekenden en nachten.

Meer informatie over Zuidasdok kunt u vinden op de website Zuidasdok.

Wanneer

Klaar: 2036
2027
  • Station Amsterdam Zuid: nieuwe Brittenpassage 2e stationspassage in gebruik
  • Start bouw A10-tunnel
2028
  • Noordelijke parallelstructuur knooppunt De Nieuwe Meer klaar
2031
  • Station Amsterdam-Zuid: huidige Minervapassage verhoogd en verbreed
  • Knooppunt De Nieuwe Meer klaar

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de hele planning

Reconstructie knooppunt De Nieuwe Meer

De grootschalige vernieuwing van de A10 Zuid start in 2024 met een ingrijpende reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer. Dit knooppunt vormt aan de westkant van de A10 Zuid de verbinding met de A4 en A10 West.

Lees meer over de reconstructie van het knooppunt.

Gezamenlijke aanpak

Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam werken voor de uitvoering van Zuidasdok nauw samen. Zij nemen de verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid van de noordelijke Randstad en Amsterdam samen ter hand. Zij doen dit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam.

Nieuws

Onderliggende pagina's