A10 Zuid: betere bereikbaarheid Amsterdam en noordelijke Randstad

Waarom

  • Zuidasdok zorgt voor een betere bereikbaarheid van Amsterdam en de noordelijke Randstad.
  • De verbreding van de A10 Zuid en het scheiden van doorgaand en bestemmingsverkeer, verbetert de doorstroming.
  • De autotunnels in het hart van Zuidas geven ruimte voor uitbreiding van het station en extra groen.
  • Station Amsterdam Zuid wordt compleet vernieuwd en uitgebreid.

Alle doelen en resultaten

Hoe

bouw tunnel, verbreden A10 Zuid, herinrichten knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel, vernieuwen en uitbreiden station

Heb ik last van de werkzaamheden?

Zuidasdok begint met de vernieuwing en uitbreiding van station Amsterdam Zuid. Als u woont of werkt in Zuidas, of door het gebied reist, kunt u te maken krijgen met bouwverkeer, wegafsluitingen en extra reistijd door omleidingsroutes en extra drukte op de weg.

De A10 Zuid (inclusief op- en afritten)blijft op werkdagen overdag beschikbaar. Als we de A10 Zuid afsluiten, gebeurt dat in 1 rijrichting en in rustige periodes, zoals vakanties, feestdagen, weekenden en nachten.

Meer informatie over Zuidasdok kunt u vinden op de website Zuidasdok.

Wanneer

Klaar: 2036
22 september 22.00 - 25 september 2023 05.00 uur

A10 Zuid dicht vanaf knooppunt Amstel tot oprit S108 VUmc

2027

2e stationspassage gereed

2031
  • Busstation E. van Beninumsstraat gereed
  • Minervapassage gereed
  • Knooppunt De Nieuwe Meer gereed
  • Tramstation A. Sch√∂nberglaan gereed

Deze planning kan nog veranderen

Bekijk de hele planning

Gezamenlijke aanpak

Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam werken voor de uitvoering van Zuidasdok nauw samen. Zij nemen de ontwikkeling van de Amsterdamse Zuidas en de verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid samen ter hand. Zij doen dit in opdracht van het Rijk, de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam.

Nieuws

Onderliggende pagina's