A15

Botlektunnel (A15)

De Botlektunnel is gelegen in de snelweg A15 tussen Rotterdam en Europoort/Maasvlakte. De Botlektunnel gaat onder de Oude Maas door.

Constructie van de tunnel

dagelijks rijden er 100.000 voertuigen door de tunnel

De Botlektunnel is 539 m lang en 4 m hoog en verbindt Rotterdam met de Europoort/Maasvlakte. Er maken dagelijks zo’n 100.000 voertuigen gebruik van de verbinding. De tunnel bestaat uit 2 buizen met elk 3 rijstroken voor autoverkeer. Tussen de 2 verkeersbuizen ligt een middentunnelkanaal dat wordt gebruikt als vluchtroute bij calamiteiten, het onderbrengen van kabels en leidingen en als vrije doorgang voor het tunnelpersoneel bij onderhoudswerkzaamheden. De Botlektunnel wordt 24 uur per dag bediend en bewaakt vanuit de verkeerscentrale Zuid-West Nederland in Rhoon.

Toenemende drukte rondom Rotterdam

De gemeente Rotterdam ontwikkelde begin jaren 70 het plan om de Oude Maas te kruisen via een tunnel om de oude Botlekbrug te ontlasten. Begin jaren 60 groeide de haven van Rotterdam uit tot de grootste ter wereld en het verkeer van en naar de haven nam snel toe. Daarnaast breidde de haven zich steeds verder naar het westen uit: in de jaren 60 werd de immense Europoort met zijn raffinaderijen ontwikkeld.

Begin jaren 70 werd er plan ontwikkeld om de Oude Maas te kruisen via een tunnel om de oude Botlekbrug te ontlasten

De oude Botlekbrug bleek, mede door de ontwikkeling van de stad Spijkenisse in die tijd, niet opgewassen tegen de enorme toename van het vracht- en forensenverkeer van en naar de haven. Daarom werd een tunnel gebouwd waardoor Rotterdam en de Europoort met elkaar in verbinding kwamen. In april 1980 is de Botlektunnel in gebruik genomen. De oude Botlekbrug is in 2015 vervangen door de nieuwe Botlekbrug.

Bouw van de Botlektunnel

De bouw van de tunnel begon in 1976. De toeritten naar de tunnel zijn gebouwd als open bouwput. De tunnel is als zogenaamde afzinktunnel gebouwd. De 5 elementen zijn gebouwd in de Madroelhaven, het naast de Beneluxtunnel gegraven bouwdok. De bouw van de tunnel werd afgerond in 1980, waarna hij in april van dat jaar in gebruik werd genomen.

Renovatie van de Botlektunnel

De Botlektunnel is onderdeel van het project tunnelrenovaties Zuid Holland. Tot ongeveer 2030 werken wij aan de renovatie van 7 tunnels in de regio. Door middel van inspecties en onderzoeken kijken wij wat er precies per tunnel nodig is.

Nieuws