A2

Leidsche Rijntunnel (A2)

De Leidsche Rijntunnel is een landtunnel in de snelweg A2, bij de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. De tunnel is 1,6 km lang, 4,8 m hoog en 80 m breed.

de oppervlakte van het tunneldak beslaat 24 voetbalvelden

De Leidsche Rijntunnel bestaat uit 4 tunnelbuizen. Er zijn 2 hoofdrijbanen met 2x3 rijstroken en 2 parallelbanen met 2x2 rijstroken. In 2012 werd de tunnel in gebruik genomen en jaarlijks rijden er 67,5 miljoen voertuigen doorheen.

Een betonnen overkapping

De Leidsche Rijntunnel is eigenlijk een betonnen overkapping. Hierdoor is geen extra zware fundering nodig, zijn er geen grondwaterproblemen en was de constructie snel en goedkoop te bouwen. De oppervlakte van het tunneldak beslaat 24 voetbalvelden. De constructie is ontworpen en gebouwd om de A2 tussen de oude stad Utrecht en het nieuwe stadsdeel Leidsche Rijn te overkappen. Doordat de snelweg is overkapt, is er geen overlast door verkeersgeluid en uitlaatgassen. Hierdoor kon de gemeente Utrecht aan beide kanten van de tunnel woonwijken bouwen.

Bovenop het zuidelijke deel van de tunnel richting knooppunt Oudenrijn ligt een grondlaag van 1 m tegen de tunnelwanden en op het dak. Hier zijn kleine sportveldjes, parkjes en fietspaden aangelegd. Bij het noordelijk deel van de tunnel is het nieuwe centrum van de wijk Leidsche Rijn gebouwd met hogere gebouwen (kantoren, theaters, winkels) direct tegen de tunnelwand aan.

Veiligheid in de Leidsche Rijntunnel

De Leidsche Rijntunnel is de 1e tunnel die is uitgevoerd volgens de strenge veiligheidseisen van de nieuwe Tunnelwet. De tunnel geldt als norm voor alle tunnels die hierna gebouwd gaan worden. Dat geldt ook voor de 54 veiligheidssystemen die in de tunnel zijn aangebracht. De complexiteit van deze systemen en vooral de daarvoor benodigde software werd bij de bouw vergeleken met die van een Boeing 747.

Voorbeelden van veiligheidssystemen zijn gigantische ventilatoren om rook naar buiten te blazen. In de constructie is een een speciaal betonmengsel gebruikt, zodat bij extreem hoge temperaturen de constructie overeind blijft en om de 75 m staan hulpkasten met daarin een telefoonverbinding en blusapparatuur.

De complexiteit van de systemen van de tunnel werd vergeleken met die van een Boeing 747

Tunnels in de A2

Behalve de Leidsche Rijntunnel maakt ook de Koning Willem-Alexandertunnel deel uit van snelweg A2.

Tunneldoseren Leidsche Rijntunnel

File in een tunnel is gevaarlijk. Daarom willen we voorkomen dat er file in de Leidsche Rijntunnel ontstaat. Met tunneldoseren beperken we het aantal voertuigen dat de tunnel inrijdt. Bij filevorming wordt het verkeer daarom vóór de tunnelmonden tegengehouden. Het verkeer rijdt daarna gedoseerd door de tunnelbuis. Daarnaast is er de mogelijkheid tot het afsluiten van de tunnel door middel van verkeerslichten en slagbomen.

Wanneer is de Leidsche Rijntunnel dicht?

De Leidsche Rijntunnel is bijna nooit helemaal dicht. Tijdens werkzaamheden of incidenten kan het voorkomen dat we een tunnelbuis moet afsluiten. Af en toe en in uitzonderlijke gevallen komt het voor dat dat alle 4 de buizen dicht moeten. Het verkeer wordt dan omgeleid.