Landelijke Tunnelstandaard

Landelijke Tunnelstandaard

Tunnels zijn onmisbaar in het Nederlandse wegennet. Om tunnels optimaal te laten functioneren heeft Rijkswaterstaat samen met overheden, organisaties uit de wereld van transport, marktpartijen en hulpdiensten de Landelijke Tunnelstandaard (LTS) ontwikkeld.

In de tunnelstandaard staan standaardprocessen en functionele eisen voor de aanleg/renovatie van rijkstunnels en de bediening, het beheer en de organisatie van tunnels. Nederlandse tunnels zijn veilig. Toch is er in het verleden veel discussie over tunnels geweest, omdat een duidelijke veiligheidsnorm ontbrak. Ook was er geen overeenstemming over de vereiste veiligheidsvoorzieningen in tunnels. Hierdoor duurde de bouw langer en stegen de kosten.

Met de komst van de tunnelstandaard is vastgelegd op welke wijze een aantoonbaar veilige, betrouwbare en werkende (rijks)tunnel dient te worden aangelegd, te worden gebruikt of te worden gerenoveerd. De tunnelstandaard wordt up-to-date gehouden en is inmiddels ‘uitgehard’ door het gebruik in de praktijk. Hiervoor worden periodiek nieuwe releases van de tunnelstandaard uitgegeven.

De tunnelwet die in juli 2013 is vastgesteld is gebaseerd op de tunnelstandaard, waardoor belangrijke afspraken ook in de wet zijn verankerd.

De Landelijke Tunnelstandaard v1.2

Om aan het gebrek aan eenheid een einde te maken is in oktober 2012 de Landelijke Tunnelstandaard Release 1.2 in gebruik genomen. De Tunnelstandaard is vanaf dit moment de standaard voor alle (toekomstige) rijkstunnels in Nederland. Hierin zijn onder andere standaardprocessen vastgesteld voor:

  • de aanleg en renovatie van rijkstunnels
  • het beheer en de organisatie van tunnels, met name voor zaken die verplicht zijn volgens de Tunnelwet (Warvw (Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels))

Een belangrijk onderdeel van de Landelijke Tunnelstandaard zijn de specificaties van het Rijkswaterstaat-tunnelsysteem. Hiermee worden de functionele eisen, processen, het ontwerp en de inrichting van rijkstunnels beschreven. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat op basis van praktijkervaring een aantal leidraden ontworpen voor het beheer en de organisatie van rijkstunnels.

Service Pack 1

Per 1 juli 2013 is de gewijzigde Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels in werking getreden. Gedurende de parlementaire behandeling is het wetsvoorstel nog op enkele punten aangepast. Deze aanpassingen zijn doorgevoerd in de Landelijke Tunnelstandaard door middel van Service Pack 1.

Service Pack 1 bevat alleen documenten die zijn gewijzigd ten opzichte van Release 1.2 van de Landelijke tunnelstandaard. Voor de overige documenten geldt dat de versie van Release 1.2 van toepassing blijft.

Ketheltunnel op de A4

Service Pack 2

Eind 2016 is Service Pack 2 van de Landelijke Tunnelstandaard uitgebracht. Deze upgrade kent een aantal verbeteringen. Deze verbeteringen leiden tot een verdere uitharding van de tunnelstandaard. De opgedane ervaringen in de tunnelprojecten door toepassing van de tunnelstandaard, ook wel de best practices genoemd, zijn verwerkt in Service Pack 2. Ook is de tunnelstandaard aangepast aan nieuw en herijkt beleid, zoals de verbeteringen voor DBFM-contracten en voor betere toepassing van de tunnelstandaard voor bestaande tunnels.

Volgende release

In de volgende release zullen eventuele wijzigingen worden doorgevoerd die voortkomen uit de 5-jaarlijkse evaluatie van de werking van de gestandaardiseerde uitrusting en wijzigingen gerelateerd aan de toepassing van de tunnelstandaard voor grote renovatieopgave Rijkswaterstaat, toepassing van de tunnelstandaard bij aanpassing van bestaande tunnels, overdracht en inbedding van het beheer van de tunnelstandaard aan\in de lijnorganisatie Rijkswaterstaat en de door Rijkswaterstaat ingezette technische standaardisatie van de geïndustrialiseerde automatisering (IA).

Resultaten van de toepassing van de tunnelstandaard zijn lagere kosten bij de realisatie van een nieuwe tunnel of renovatie van een bestaande tunnel, een kwaliteitsverbetering op het gebied van betrouwbare en meer beschikbare infrastructuur en op tijd opleveren en sneller herstellen van het tunnelsysteem.

Toepassen tunnelstandaard bij nieuwe en bestaande tunnels

In 2015 zijn er twee tunnels opgeleverd met de tunnelstandaard. Namelijk de Salland-Twentetunnel in Nijverdal en de Ketheltunnel tussen Schiedam en Vlaardingen. De Salland-Twentetunnel, ook wel bekend als de Combitunnel Nijverdal, is een tunnel in Nederland, gelegen in de N35 te Nijverdal. De tunnel is een combinatie van een wegtunnel en een spoortunnel (spoorlijn Zwolle – Enschede). De Ketheltunnel maakt onderdeel uit van het nieuwe stuk A4 tussen Delft en Schiedam. Deze landtunnel bestaat uit twee tunnelbuizen en een noodgang tussen de tunnels.

In 2016 is de Koning Willem-Alexandertunnel in Maastricht met toepassing van de tunnelstandaard opengesteld. De KWA-tunnel is de eerste dubbellaagse tunnel in Nederland en maakt onderdeel uit van zowel de snelweg A2 als de autoweg N2. De Velsertunnel is met toepassing van de tunnelstandaard volledig gerenoveerd en opengesteld in 2017.

Tunnelprojecten waar de tunnelstandaard wordt toegepast zijn:

Daarnaast ondersteunt Rijkswaterstaat de provincie Zuid-Holland met de toepassing van de tunnelstandaard bij de Rijnlandroute. In dit project wordt een nieuwe regionale weg met boortunnel tussen de A4 en de A44 aangelegd.

Documenten

Onderliggende pagina