Brandwerendheid beton in tunnels

Brandwerendheid beton in tunnels

Uit onderzoek namens Rijkswaterstaat blijkt, dat er sprake kan zijn van een verminderde brandwerendheid van het beton, dat gebruikt is in wegtunnels. Dit gaat om de tunnels met een opleverdatum van na 2008. Dit in het geval van een extreem grote brand.

Het gaat om de Salland-Twentetunnel (N35), de Ketheltunnel (A4), de Tweede Coentunnel (A10) en de Koning Willem Alexandertunnel (A2).

Ook tunnels met een opleveringsdatum tussen 2000 en 2008 krijgen een vervolgonderzoek. Het gaat om de De Roer-, Swalmentunnel (beide A73), Thomassentunnel (A15), 2e Beneluxtunnel (A4) en de 3 Sijtwendetunnels (N14). In de tussentijd zijn in 3 van deze tunnels hitteproeven gedaan, namelijk de 2e Beneluxtunnel (A4) en 2 Sijtwendetunnels (N14).

Deze hitteproeven, die vooral bedoeld waren om de aanwezige hittewerende bekleding te testen, laten ook afspatten van beton zien. Hiermee lijkt er sprake te zijn van een zelfde situatie als bij de tunnels met een opleveringsdatum vanaf 2008. Om een duidelijk en compleet beeld te krijgen is verder onderzoek nodig.

Analyse en resultaten

We hebben voor de analyse de meest intense brand die je kunt bedenken getest: 200 megawatt (een worstcasescenario). In Nederland is 2 keer een redelijk grote tunnelbrand geweest. In de Velsertunnel in 1978 en in de Heinenoordtunnel in 2014, beide met een intensiteit van 50 megawatt. De laboratoriumtest van februari 2017 ging over een proef met een 4 keer hogere intensiteit.

Uit de onderzoeken blijkt dat:

  • weggebruikers de wegtunnels veilig kunnen gebruiken
  • er met de hulpdiensten (onder andere de brandweer) extra afspraken nodig waren, om hun werk bij zo'n brand veilig te kunnen doen. Ook het maken van afspraken waar nodig, over het mogelijk ontruimen van de openbare ruimte boven de tunnel in geval van brand, hoort daarbij. Deze afspraken zijn er in de tussentijd en krijgen navolging.

Veiligheid tunnels

De tunnels van Rijkswaterstaat zijn veilig om te gebruiken. Dit komt onder andere door de strenge eisen die in Nederland gelden voor brandveiligheid. Tunnels hebben veel veiligheidssystemen om de gevolgen van een brand te verminderen.

De eisen die voor tunnels gelden slaan, naast veiligheid, ook op de economische waarde. Voor de bereikbaarheid in de regio is het belangrijk dat een tunnel na een grote brand te herstellen is. Maar ook binnen afzienbare periode weer beschikbaar is voor het verkeer. Door de verminderde brandwerendheid is dit voor de 4 tunnels van na 2008 (en mogelijk ook voor de 7 tunnels van voor 2008) nu onvoldoende het geval.

Bij de bouw van tunnels kijken we ook kritisch naar het ontwerp, de constructie en de keuze van het materiaal. Het gebruiken van onder andere brandwerende bekleding en/of beton, dat tegen een grote brand kan, hoort daarbij.

Documenten brandwerendheid beton in tunnels

Documenten met meer informatie over de brandveiligheid van tunnels, vindt u in de Publicatiedatabank.

Onderliggende pagina