Brandwerendheid beton in tunnels

Brandwerendheid beton in tunnels

Uit onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat blijkt dat – in geval van een extreem grote brand – er sprake kan zijn van een verminderde brandwerendheid van het beton dat gebruikt is in wegtunnels die na 2008 zijn opgeleverd. Het gaat om de Salland-Twentetunnel (N35), de Ketheltunnel (A4), de Tweede Coentunnel (A10) en de Koning Willem Alexandertunnel (A2).

Daarnaast wordt er vervolgonderzoek gedaan naar tunnels opgeleverd tussen 2000 en 2008. Het gaat om de De Roer-, Swalmentunnel (beide A73), Thomassentunnel (A15), 2e Beneluxtunnel (A4) en de 3 Sijtwendetunnels (N14). Inmiddels zijn in 3 van deze tunnels hitteproeven uitgevoerd, namelijk de 2e Beneluxtunnel (A4) en 2 Sijtwendetunnels (N14). Deze hitteproeven, die primair bedoeld waren om de aanwezige hittewerende bekleding te testen, laten ook afspatten van beton zien. Hiermee lijkt er sprake te zijn van een gelijke situatie als bij de tunnels die opgeleverd zijn vanaf 2008. Om een duidelijk en compleet beeld te krijgen is nader onderzoek nodig.

De tunnels van Rijkswaterstaat zijn veilig om te gebruiken, onder andere door de strenge eisen die in Nederland gesteld worden aan brandveiligheid. Tunnels hebben veel veiligheidssystemen om de impact van een brand te beperken.

Analyse en resultaten

We hebben voor de analyse de meest intense brand die je kunt bedenken getest: 200 megawatt (een worstcasescenario). Een dergelijke brand is voor zover wij weten nog nooit voorgekomen. In Nederland is 2 keer een relatief grote tunnelbrand geweest. In de Velsertunnel in 1978 en in de Heinenoordtunnel in 2014, beide met een intensiteit van 50 megawatt: een kwart als waarmee nu is getest.

Uit de onderzoeken blijkt dat:

  • de wegtunnels veilig gebruikt kunnen worden door de weggebruikers;
  • met de hulpdiensten (onder andere de brandweer) aanvullende afspraken moeten worden gemaakt om hun werk bij een dergelijke brand veilig te kunnen doen.

Documenten brandwerendheid beton in tunnels

Documenten met meer informatie over de brandveiligheid van tunnels vindt u in de Publicatiedatabank.

Veelgestelde vragen

Toon alle vragen