N14

Sijtwendetunnel (N14)

De Sijtwendetunnel bestaat uit 3 afzonderlijke tunnels. Van oost naar west zijn dit de Vliettunnel, Parktunnel en de Spoortunnel. Samen vormen ze het Sijtwendetracé. De Sijtwendetunnel ligt in de autoweg N14 tussen Leidschendam en Voorburg en verbindt de A4 met de N44.

Aanleiding voor het Sijtwendetracé

de Vliettunnel, Parktunnel en Spoortunnel vormen samen de Sijtwendetunnel

De eerste plannen voor de bouw van het Sijtwendetracé dateren uit 1938 vanuit de wens om een doorgaande verbinding tussen de bollenstreek bij Leiden en de Rotterdamse regio te maken.

In de jaren 50 van de vorige eeuw werd de roep om een goede verbinding aan de noordoostzijde van Den Haag steeds luider. Dit leidde ertoe dat in 1956 het tracé werd vastgesteld van de Noordelijke Randweg, ook bekend als de N14.

In de jaren 70 werd gestart met de aanleg ervan maar door bezuinigingen kreeg de aanleg van de N14 een lage prioriteit. Eind jaren 80 werd door toenemende verkeersdrukte de behoefte aan een goede verbinding steeds dringender. Daarom besloten Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag in 1994 om de N14 gedeeltelijk als verdiepte stadsrandweg aan te leggen.

De gemeente Voorburg kwam daarna met een plan de aanleg van de weg te combineren met woningbouw.

Hoewel de tunnel pas in 2003 in gebruik is genomen, dateren de eerste plannen voor de bouw van het Sijtwendetracé al uit 1938

Aanleg autoweg N14 en Sijtwendetracé

De N14 is uiteindelijk tussen de N44 (Wassenaar) en de aansluiting bij A4 (Voorburg-Leidschendam) ontworpen als een autoweg met 2x2 rijstroken zonder vluchtstrook. In het traject bevinden zich 2 met verkeerslichten geregelde kruispunten.

Dit zorgt ervoor dat de Sijtwendetunnel is opgesplitst in 3 losse tunnels. Van oost naar west zijn dit de Vliettunnel, Parktunnel en de Spoortunnel. Samen vormen zij het Sijtwendetracé. De tunnels zijn op locatie aangelegd door middel van de open-bouwput-methode. De bouw startte in 1997 en de tunnels zijn in 2003 in gebruik genomen.

Vliettunnel

De Vliettunnel loopt vanaf de Prins Bernhardlaan/Noordsingel tot de aansluiting op de snelweg A4. Naast 2 tunnelbuizen voor motorvoertuigen is er ook een doorgang voor de tram. De tramtunnel is in 2010 in gebruik genomen. De tunnellengte bedraagt links 1.050 m en rechts 1.035 m en de maximumsnelheid in de tunnel is 70 km/h.

Parktunnel

De Parktunnel ligt tussen de kruispunten Prins Bernhardlaan/Noordsingel en Mgr. Van Steelaan/Heuvelweg. De tunnel is 276 m lang en de maximumsnelheid in de tunnel is 50 km/h.

Spoortunnel

De Spoortunnel loopt voorbij het kruispunt Mgr. Van Steelaan/Heuvelweg tot voorbij de spoorlijn Den Haag-Leiden. De tunnellengte bedraagt links 370 m en rechts 380 m. De maximumsnelheid in de tunnel is 70 km/h.

Wanneer is de Sijtwendetunnel dicht?

Bekijk voor actuele verkeersinformatie op Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. Bekijk op deze pagina ook de mogelijk geplande werkzaamheden op de N14. Soms komt het voor dat de tunnel tijdelijk gesloten is voor onderhoud.

Nieuws