A2

Koning Willem-Alexandertunnel (A2/N2)

De Koning Willem-Alexandertunnel is een dubbellaagse tunnel en maakt onderdeel uit van zowel de snelweg A2 als de autoweg N2. De tunnel ligt in de stad Maastricht (Limburg) en is 2,3 km lang en 4,70 m hoog.

Eerste dubbellaagse tunnel van Nederland

vanuit de verkeerscentrale in Helmond monitoren we de tunnel 24 uur per dag

De Koning Willem-Alexandertunnel bestaat uit 2x2 tunnelbuizen boven elkaar en is hiermee de eerste dubbellaagse tunnel in Nederland. Het lokale verkeer op de autoweg N2 maakt gebruik van de bovenste 2 tunnelbuizen. Het verkeer op de snelweg A2 richting Eindhoven of Luik rijdt door de onderste 2 tunnelbuizen.

Op de route van Amsterdam tot Marseille kom je nu geen verkeerslicht meer tegen

In 2016 ging de tunnel open en is de doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid van Maastricht flink verbeterd. Dankzij de tunnel rijdt 80% van al het verkeer ondergronds en niet meer dwars door Maastricht. Bovendien staan er nu geen verkeerslichten meer op de route Amsterdam - Marseille. Op de plek van de oude A2/N2 is een parkachtige omgeving gecreëerd: de Groene Loper. Een recreatief gebied waarop 1800 bomen zijn geplant en dat het oosten en westen van Maastricht verbindt.

Bouw Koning Willem-Alexandertunnel

De Koning Willem-Alexandertunnel werd gebouwd tussen 2011 en 2016. Na de troonwisseling in 2013 werd koning Willem-Alexander gevraagd zijn naam te verbinden aan de tunnel. Voor de bouw waren 12.000 kabels en leidingen, 300.000 m3 beton en 120 miljoen kg asfalt nodig. Om de tunnel te bouwen is 1,4 miljoen m3 grond, grind en mergel uitgegraven. Dit is te vergelijken met een rij zandwagens van Maastricht tot aan de Côte d’Azur.

Verder zijn er in de directe omgeving (over een lengte van 6 km) 21 andere bouwwerken, zoals fly-overs, viaducten, fietstunnels en ecoducten, gebouwd. Ook deze bouwwerken verbeteren de bereikbaarheid van Maastricht, de doorstroming op de A2 en de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de directe omgeving. In de video zie je de bouw van de tunnel en de realisatie van de Groene Loper in vogelvlucht.

Totstandkoming Koning Willem-Alexandertunnel Maastricht Van barrière naar... Eind 2011: eerste echte tunnelwerk van start. Meer dan 5500 damwandplanken. Meer dan 1.400.000 m3 grond, grind en mergel ontgraven. 1200 stempels. Eén dubbellaagse tunnel + 21 bouwwerken en 30.000 ton wapening. We zien shovels graven in het zand. 300.000 m3 beton. Eerste dubbellaagse tunnel in Nederland. 2,3 km lang en 80% van het verkeer ondergronds. En de officiële opening van de bouw van de tunnel vind nu plaats. Bezoekers komen nu langs en krijgen een rondleiding langs de werkzaamheden van de tunnel. Mei 2014. De laatste schep grond. Er wordt beton gestort in de tunnel. Juli 2014: de eerste vakantierit :) 62 ventilatoren. 1499 lichtpunten. We zien de officiële opening van de tunnel met een hardloopwedstrijd als feestelijk element. 16 december 2016. Ingebruikname Koning Willem-Alexandertunnel 5 kilometer lange Groene Loper: 1.800 bomen. Van Europaplein tot Buitengoed Geul & Maas. Van barrière naar... groene loper voor een nieuw stuk stad.

Tunneldoseren Koning Willem-Alexandertunnel

File in een tunnel is gevaarlijk. We willen dit voorkomen met tunneldoseren. Als een lagere snelheid en afgesloten rijstroken onvoldoende helpen, kunnen we ook nog een tunnelbuis (van de A2 of N2) even afsluiten. In de ochtendspits naar het zuiden gebeurt dit regelmatig. Het verkeer bij de afslag vlak na de tunnel heeft hierdoor genoeg ruimte om door te rijden. Zo ontstaat er geen file in de tunnel.

(Een animatie) VOICE-OVER: De tunnel is ontworpen voor veilig dagelijks gebruik en uitgerust met verschillende voorzieningen (auto's rijden de tunnel in en uit). De verlichting in de tunnel staat altijd aan (aan het plafond hangen lampen). Het verkeersbeeld in de tunnelbuizen wordt door camera's 24 uur per dag bewaakt (een man bekijkt de camerabeelden). En detectielussen in het asfalt houden de snelheid van auto's continu in de gaten (auto's rijden over de lussen). Met de verkeerssignalering kan het verkeer worden geregeld. Er kan bijvoorbeeld een snelheidsbeperking worden geplaatst of een tunnelbuis kan voor een korte periode worden afgesloten (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/koningwillemalexandertunnel. Een productie van Rijkswaterstaat © 2019).

Wanneer is de Koning Willem-Alexandertunnel dicht?

De Koning Willem-Alexandertunnel is bijna nooit helemaal dicht. Tijdens werkzaamheden of incidenten proberen we altijd 1 tunnellaag open te houden voor al het verkeer. Af en toe komt het voor dat de hele tunnel dicht moet. Het verkeer wordt dan via lokale wegen omgeleid.

Tunnels in de A2

Behalve de Koning Willem-Alexandertunnel maakt ook de Leidsche Rijntunnel deel uit van snelweg A2.

Nieuws over de Koning Willem-Alexandertunnel