Deformatiemetingen kunstwerken

Kunstwerken (viaducten, portalen, bruggen et cetera) vervormen altijd een beetje. Daar wordt in het ontwerp rekening mee gehouden. Maar om te zien of het kunstwerk zich wel zo gedraagt als in het ontwerp is voorzien, is regelmatige monitoring nodig.

Rijkswaterstaat gebruikt hiervoor niet alleen visuele inspecties, maar ook deformatiemetingen.

Deformatiemetingen

In het prestatiecontract voor beheer en onderhoud en bij aanlegcontracten verwijst Rijkswaterstaat bij diverse onderwerpen naar specificaties en databestanden. Deze onderwerpen vindt u via het submenu links onder Data-eisen Rijkswaterstaatcontracten terug.

U kunt hier per onderwerp de juiste documenten vinden. Op de huidige pagina vindt u enkele documenten die algemeen gelden voor de data-eisen.

Let op welke documenten u voor uw project gebruikt. U dient de versie van de documenten bij de laatste datum voorafgaand aan de aanbestedingsdatum te hanteren, of de versie conform later overeengekomen contractaanpassingen.

Documenten

Op de website Standaarden Rijkswaterstaat kunt u de set: Data-eisen Geodetische informatie downloaden. Het betreft voor deformatiemetingen kunstwerken onder andere de documenten:

  • productspecificatie Deformatiemeting kunstwerken
  • specificatie advisering Deformatie kunstwerken
  • sjabloon Deformatiemeting resultaten
  • sjabloon meetrapport
  • diverse voorbeelden
  • diverse templates
  • LSP-routine

Releasedatum 01-06-2024

Indien u gebruik wilt maken van een oudere versie van de deformatiemetingen, dient u dan een verzoek in via ons contactformulier Data-eisen Rijkswaterstaatcontracten.