DTM

Voor het ontwerp van een nieuwe of vernieuwde weg of vaarweg heeft de ontwerper een digitaal model van de huidige terreinsituatie nodig. Alle vormlijnen (bovenkant talud, insteek sloot, etcetera) en thematische lijnen (bijv. kant verharding en wegbelijning) worden in coördinaten (X,Y) én in hoogte (Z) opgenomen.

Dit gebeurt zowel om de nieuwe situatie goed op de oude te kunnen aansluiten als om hoeveelheden van af te graven of aan te brengen grond te kunnen berekenen. Zo'n digitaal model van de huidige terreinsituatie wordt een Digitaal Terrein Model (DTM) genoemd.

In principe is het maken van zo'n DTM de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer, echter in bepaalde gevallen zal het wenselijk zijn hierover wel eisen te stellen in de vraagspecificatie van een bouwcontract.

Bijvoorbeeld als de terreinsituatie erg complex is, zoals de A15 in het Rijnmondgebied bij Rotterdam. In zulke gevallen is het dus essentieel om een goed DTM te hebben, want iedere onvolkomenheid in het DTM, of dat nu een hoogtefout is of dat er zaken compleet ontbreken, heeft gevolgen voor de kwaliteit van het ontwerp en de kosten van het bouwproject.

Documenten

Op de website van Rijkswaterstaat kunt u bij set: Data-eisen Geodetische informatie de documenten betreffende DTM downloaden. In het ZIP-bestand treft u onder andere:

  • een productspecificatie DTM-ontwerp
  • wijzigig DTM ontwerp ten opzichte van vorige versie

Releasedatum 01-10-2021