Assetmanagementsysteem Ultimo

Assetmanagementsysteem (AMS) Ultimo is de algemene systeemnaam die Rijkswaterstaat gebruikt voor onderliggende specifieke systeemnamen, onder andere Ultimo.

Opdrachtnemers gebruiken de systemen om allerlei onderhoudsprocessen mee te managen. Bijvoorbeeld voor storingsafhandeling, onderhoudswerk, planningen en inspecties. Rijkswaterstaat gebruikt op dit moment vooral Ultimo Assetmanagementsysteem.

Doel gebruik AMS (Ultimo)

Rijkswaterstaat gebruikt (AMS) Ultimo om:

  • inzicht te krijgen in de actuele status van het areaal, voor wettelijke verplichtingen
  • onderhoudsadviezen te maken
  • (toekomstige) onderhoudsopdrachtnemers te informeren
  • verbeteringsvoorstellen van opdrachtnemers te beoordelen

Informatiewensen in kaart

Rijkswaterstaat zet steeds meer werk op de markt en draagt hierbij ook bepaalde verantwoordelijkheden over. De opdrachtnemers kunnen daardoor het werk ook zo efficiënt mogelijk doen. Hierbij is het belangrijk om te bepalen welke informatie Rijkswaterstaat nog zelf nodig heeft en welke gegevens de opdrachtnemers het beste zelf kunnen beheren.

Zodra deze informatiebehoefte duidelijk is, komt er een AMS dat verschillende beheerapplicaties, zo ook Ultimo, zal vervangen.

Inhoud database AMS (Ultimo)

De basis in de database van AMS (Ultimo) is een decompositie van het areaal: een opdeling van de rijkswegen en rijkswateren in onderhoudbare en inspecteerbare onderdelen. Aan de areaalonderdelen koppelen we unieke kenmerken, zoals locatie, omvang, type, adresgegevens en contactpersonen.

Het koppelen van kwaliteitsgegevens van het areaal gebeurt ook aan de areaalonderdelen. Dat zijn bijvoorbeeld de resultaten van conditiemetingen, inspectieresultaten, storingen en de onderhoudshistorie. Dit geeft inzicht in de verwachte activiteiten en kosten in de komende jaren.

Areaaldecompositie

Rijkswaterstaat maakt voor de decompositie gebruik van de 3 niveaus van de NEN2767-4-decompositie. Deze zijn verder gespecifieerd en uitgebreid met 3 bovenliggende niveaus. Dat leidt tot deze 6 niveaus:

  • niveau 1: hoofdsysteem, te weten rijkswegennetwerk of rijkswaterennetwerk
  • niveau 2: systeem, bijvoorbeeld rijksweg N33 of de Waal
  • niveau 3: systeemdeel, bijvoorbeeld rijksweg A2 van knooppunt Everdingen tot knooppunt Deil of de Zuid-Willemsvaart van Den Bosch tot Helmond
  • niveau 4: beheerobject, bijvoorbeeld een viaduct of een sluis
  • niveau 5: element, bijvoorbeeld het landhoofd en de sluisdeur
  • niveau 6: bouwdeel, bijvoorbeeld de oplegging en de ophanging

Documenten

Op de website van Rijkswaterstaat kunt u de set: Data-eisen AMS (Ultimo) downloaden. Als u gebruik wilt maken van een oudere versie van Ultimo, dient u dan een verzoek in bij de Data-eisenredactie.