IV-Netwerk Documentatieset Eisen en Richtlijnen

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor een landelijk betrouwbaar, beschikbaar en toekomstbestendig informatievoorzieningsnetwerk (IV-Netwerk).

Dit IV-Netwerk voorziet in noodzakelijke communicatiestromen binnen de 3 hoofdnetwerken voor onder andere:

  • bediening op afstand van bruggen, sluizen en tunnels;
  • het uitvoeren van verkeersmanagement taken;
  • het uitvoeren van watermanagement taken;
  • het verzamelen van informatie; het monitoren op cybersecurity dreigingen.

Er zijn eisen en richtlijnen vastgesteld voor het ontwerp, de aanleg en de instandhouding van de infrastructuur. Zo behouden we een betrouwbaar, beschikbaar en toekomstbestendig IV-Netwerk.

Oorsprong eisen, richtlijnen en standaarden

De oorsprong van deze set eisen, richtlijnen en standaarden ligt in het VICnet. VICnet is het netwerk voor de verkeersmanagementsystemen langs de rijkswegen. Dit is inmiddels geïntegreerd in het NNV (Nieuwe Netwerkvoorziening), het landelijke netwerk voor VICnet toepassingen, Rijkswaterstaat-locaties en overige objecten.

Deze eisen en richtlijnen zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van het landelijke Rijkswaterstaat IV-Netwerk.

Documenten

Op de website Standaarden Rijkswaterstaat vindt u de Set: IV-Netwerk Documentatieset Eisen en Richtlijnen.

Deze set bevat de volgende documenten:

  • projecteringsrichtlijnen: beschrijving, eisen en richtlijnen voor de aanleg van en wijzigingen op de glasvezel infrastructuur, het toepassen van technische ruimten en kasten, aanleg wegkant LAN, camera-aansluiting en locatie-ontsluiting
  • documentatiespecificatie Rijkswaterstaat-datanetwerken: specificatie van de door opdrachtnemer op te leveren documentatie
  • verschillende montagespecificaties, waaronder kasten, ruimten en aanleg glasvezelkabelnetwerk met de specificaties van kabel, las, buis, glasvezelkabelputten en glasvezelabonneeboxen