Basisregistratie Grootschalige Topografie

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is de gedetailleerde, grootschalige digitale kaart van heel Nederland.

In de Basisregistratie Grootschalige Topgrafie (BGT/IMGeo) is vastgelegd hoe overheidsorganisaties de inrichting van de buitenruimte (wegen, water gebouwen, sloten, groenvoorzieningen) topografisch vastleggen. De wettelijk verplichte BGT vormt de kern van de landelijke standaard IMGeo.

Documenten

U kunt hieronder het document Productspecificatie Basisregistratie grootschalige topografie downloaden:

Releasedatum 01-11-2022