Beheer Technische Documentatie

Het beheer van technische documentatie is een belangrijk onderdeel van informatievoorziening bij Rijkswaterstaat.

We bieden u hier meer informatie over het omgaan met het aanvragen en aanleveren van technische documentatie bij Rijkswaterstaat projecten. Deze informatie is voor opdrachtnemers van Rijkswaterstaat.

Datamodel Technische Documentatie

Om het datamodel voor technische documentatie zo goed mogelijk toe te passen maakt Rijkswaterstaat gebruik van het Engineering Documentatie Management Systeem (EDMS). Het EDMS is een systeem voor ontsluiting van een datamodel en voor het beheer van technische documenten en tekeningen op een gestandaardiseerde manier. Een applicatie die als EDMS wordt gebruikt, is Meridian.

Het aanpassen en uniformeren van de processen binnen Rijkswaterstaat rond dit onderwerp is, naast het datamodel, ook gedaan.

Veranderingen in het informatielandschap

Binnen Rijkswaterstaat is men op dit moment bezig met aanpassingen binnen het informatielandschap. Dit houdt een aanpassing in van verschillende systemen, werkwijzen en processen. Deze verandering heeft niet alleen een grote impact op de interne organisatie van Rijkswaterstaat, maar raakt ook alle partijen die voor Rijkswaterstaat werkzaamheden uitvoeren.

Het gaat vooral over het aanleveren van areaalgegevens en in dit specifieke geval de technische documentatie. Iedere regio van Rijkswaterstaat is aan het overgaan naar het nieuwe Datamodel Technische Documentatie, maar niet iedere regio is even ver met het gebruik van dit model.

Toepassen werkwijze

Eigenlijk heeft iedere regio/district het nieuwe datamodel beschikbaar. Het is overal klaar voor gebruik binnen Rijkswaterstaat. Nog niet iedere regio/district past al volop de huidige werkwijze toe. Daarom is het vooraf bepalen voor welk contract deze werkwijze moet worden toegepast met de betreffende regio nodig. Hieronder een lijst met de situatie per regio daterend van de zomer 2019.

RegioToepassen
West-Nederland NoordJa
West-Nederland ZuidIn overleg
Midden-Nederland NoordIn overleg
Midden-Nederland ZuidIn overleg
Oost-NederlandJa
Noord-NederlandJa
Zuid-NederlandIn overleg
Zee en DeltaIn overleg

Documenten Beheer Technische Documentatie

Vragen over Beheer Technische Documentatie

Heeft u vragen over het onderwerp, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van Rijkswaterstaat van uw contract. Heeft u geen contract met Rijkswaterstaat dan kunt contact opnemen via het contactformulier Servicedesk Data.