Bouwkundige opnames en monitoring

Om in de gaten te kunnen houden of tijdens een bouwproject de objecten in de omgeving wel allemaal schadevrij blijven, voeren de opdrachtnemers van Rijkswaterstaat bouwkundige opnames uit. Ook houden ze de omgeving in de gaten. Zelfs als het project afgerond is, zijn deze gegevens nog belangrijk.

Deformatiemetingen leveren informatie over de plaats en vorm van objecten door de tijd heen. Ook zijn de metingen een instrument om de toestand van een object te kunnen voorspellen. De meting begint met de vastlegging van de uitgangssituatie (nulmeting). Daarna volgen geregeld herhalingsmetingen.

Deformatiemetingen voor objecten en landschapselementen in de omgeving van bouwprojecten zijn noodzakelijk om eventuele schade door het bouwproject te voorkomen. Mocht er helaas toch van schade sprake zijn, dan is het belangrijk de grootte van de schade vast te stellen. Zo kan er een vergoeding voor de schade komen.

Rijkswaterstaat schrijft geen methode voor het vastleggen en presenteren van de plaats en vorm van de objecten voor.

Meer informatie bouwkundige opnames en monitoring

Heeft u vragen of bent u op zoek naar releasenotes van voor 2011? Vul dan het contactformulier Data-eisen Rijkswaterstaatcontracten in.