Nationaal Wegenbestand en WEGGEG

Het Nationaal Wegenbestand (NWB) is een database van alle wegbeheerders in Nederland. Het bestaat uit 1 gestandaardiseerde topologische kaartlaag aangevuld met de wegkenmerken van het complete wegen- en vaarwegennet in Nederland. Van de spoorwegen bevat het NWB de (on)gelijkvloerse kruisingen tussen het spoor en de (vaar)wegen.

Van de spoorwegen bevat het NWB de (on)gelijkvloerse kruisingen tussen het spoor en de (vaar)wegen.

Dit zijn waardevolle data voor onder meer analyses en beleidsondersteuning voor bijvoorbeeld milieumaatregelen (lucht en geluid), verkeersveiligheid en ruimtelijke ordening. NWB is beschikbaar als open data, dus ook voor niet-wegbeheerders.

Gestandaardiseerd

Door de gestandaardiseerde kaartlaag is het NWB het beste alternatief voor 400 eigen systemen en 'eilanden’. Hulpdiensten bijvoorbeeld, plannen hun routes nu al via het NWB. Hetzelfde geldt voor transporteurs van gevaarlijke stoffen. 

Binnenkort is het NWB voor wegbeheerders zelfs onmisbaar voor de invoering van de omgevingswet (DSO) en Smart Mobility. Dit betekent dat alle wegbeheerders in Nederland opnieuw aan de slag moeten. Met het NWB kan dat samen.

Toepassingen

De wegbeheerders gebruiken de topologische gegevens voor verschillende toepassingen als gladheidsbestrijding en analyses van luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Ook niet weg-beheerders gebruiken het NWB. Bijvoorbeeld voor het bepalen van aanrijdroutes van hulpdiensten is het NWB zelfs helemaal onmisbaar. Andere toepassingen van het NWB voor wegbeheerders zijn:

 • plaatsbepaling van gebeurtenissen
 • modellering van verkeersstromen
 • ruimtelijke weergave van weggegevens
 • routering vervoer gevaarlijke stoffen
 • verkeersmanagement
 • infrastructuurplanning
 • analyses van bijvoorbeeld:
  - parkeerdruk
  - bereikbaarheid
  - luchtvervuiling en geluidsoverlast
  - verkeersveiligheid

Aanspreekpunt

Het NWB heeft aanspreekpunten voor alle gebruikers, met bijvoorbeeld een functioneel beheerder. Wegbeheerders die er gebruik van maken zijn positief over deze aanpak. Maar belangrijker is misschien wel de klantenraad, die spreekt namens alle gebruikers. Daarmee is er een gezamenlijke basis. 

Deze inbreng zoekt het NWB ook. Met de bestuurders van deze wegbeheerders bepaalt NWB de scope en het detailniveau voor de toekomst. Wilt u meer weten van het NWB? Vul dan uw contactgegevens in op het Contactformulier Nationaal Wegenbestand.

Klantenraad

Vervoer trekt zich niets aan van gemeente- of provinciegrenzen. Dat wegbeheerders in Nederland samenwerken, is dan ook logisch. Toch kan de samenwerking beter. Om die te stimuleren verkent het NWB de mogelijkheden voor een gemeenschappelijk bestuur met vertegenwoordigers van alle wegbeheerders. 

Ook is er een klantenraad met ruimte voor feedback en een aanspreekpunt voor elke wegbeheerder. Juist een gezamenlijk bepaalde werkwijze en inrichting (scope, detailniveau), maken het NWB tot een actuele, betrouwbare en complete database: onmisbaar voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Ervaring gemeente Den Haag

Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Programmamanagement Strategie & Onderzoek van de gemeente Den Haag maakt gebruik van het NWB. 'Door het aansluiten van 2 tramlijnen van Rotterdam en Den Haag ter hoogte van Rotterdam The Hague Airport zou het vliegveld nog beter bereikbaar worden voor bewoners van de metropoolregio.' 

'Het toetsen van deze bewering kon met een bereikbaarheidsstudie over bestaande en nieuwe routes via wegen en spoorwegen. Het nationaal wegenbestand bleek het meest bruikbaar voor de analyse, vooral omdat de weglijnen ter hoogte van kruispunten goed op elkaar aansloten.'

Wegbeheerders

Op de website Standaarden Rijkswaterstaat kunt u de set: Data-eisen Nationaal wegenbestand downloaden. Het betreft onder andere de documenten:

 • Richtlijn hectometrering
 • Richtlijn Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek
 • Aanleverspecificatie NWB en WEGGEG
 • Aanleverspecificatie NWB en WEGGEG - Bijlage A - NWB.pdf
 • Aanleverspecificatie NWB en WEGGE - Bijlage B - WEGGEG.pdf
 • Richtlijn Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek (BPS) op rijkswegen

Beschrijvingen van producten zijn beschikbaar op de downloadpagina van Rijkswaterstaat.